НОВА ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА НА 2016-2017 РОКИ

Український Уряд уклав з всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок тристоронню Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні на 2016 – 2017 роки, підписання якої відбулося 23 серпня 2016 року.

Генеральна угода набула чинності з дня її підписання.

З дня набрання чинності цією Угодою втрачає чинність Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 роки.

Положення Генеральної угоди є обов’язковими для врахування під час розроблення та укладення галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,  колективних договорів  суб’єктами, що перебувають у сфері дії усіх сторін-підписантів: це 95 всеукраїнських профспілок, які представлені п’ятьма репрезентативними об’єднаннями профспілок; 93 організації роботодавців та їх об’єднання (28 галузевих і 65 територіальних організацій), які представлені чотирма всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців; органи виконавчої влади, які представляє Кабінет Міністрів України.

Відтак, якщо підприємство чи установа входить до організації роботодавців, яка є  підписантом генеральної угоди, гарантії в колективному договорі мають бути не нижчими за ті, що закріплені в цій угоді (тобто колективний договір потребує перегляду).

Економічний блок Генеральної угоди містить спільні домовленості сторін щодо вжиття спільних заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього ринку, підтримку вітчизняного виробництва, вирішення проблемних питань економічного розвитку та діяльності бізнесу, зокрема в частині інвестиційної діяльності, кредитування реального сектору, погашення заборгованості держави перед бізнесом із відшкодування ПДВ і повернення передплат податку на прибуток, здійснення заходів щодо відновлення виробництва та запобігання можливому банкрутству стратегічних підприємств.

У соціальному блоку значну увагу приділено питанню заробітної плати  та вжиття заходів з метою недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати. Крім того, цей блок містить низку домовленостей з питань охорони праці, соціального захисту, гуманітарних питань, молодіжної політики, задоволення духовних потреб населення.