СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–ТРАВНІ 2019 РОКУ

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Чисельність наявного населення Сумської області, за оцінкою, на 1 травня 2019р. становила 1076,8 тис. осіб. Упродовж січня – квітня 2019р. чисельність населення області зменшилася на 4576 осіб. Природний рух населення у січні – квітні 2019р. характеризується суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 33 живонароджених.

У травні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 102,4 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2019р. становив 69,9 грн 
(у квітні 2019р. – 251,3 грн).

З початку року субсидії призначено 132,1 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848).

Крім того, у січні – травні 2019р. 14,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,1 тис., у сільській місцевості – 11,2 тис. домогосподарств.

У квітні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 407,0 млн.грн (172,5% нарахованих за цей період сум).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

Cередня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2019р. становила 8176 грн, що у 2,0 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). По відношенню до березня 2019р. рівень заробітної плати зріс на 2,2%, а до квітня 2018р. – на 17,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у квітні 2019р. зросла на 14068,1 тис.грн, або на 4,9% і на 1 травня 2019р. становила 302478,8 тис.грн.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 

Оборот роздрібної торгівлі у січні – травні 2019р. становив 8141,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,9% більше від обсягу січня – травня 2018р. У травні п.р. порівняно із травнем 2018р. оборот збільшився на 3,2%, проти квітня 2019р. – на 1,8%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні – травні 2019р. становив 4963,8 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) проти  січня – травня 2018р. склав 105,9%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг продукції сільського господарства за січень – травень 2019р. в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав, за розрахунками, 823,5 млн.грн. Виробництво валової продукції проти січня – травня 2018р. зменшилося на 1,7%, у т.ч. у підприємствах – на 1,9%, 
у господарствах населення – на 1,6%.

У січні – травні 2019р. на Сумщині вироблено 27,5 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій масі), 158,7 тис.т молока та 164,9 млн.шт яєць.

За обсягами виробництва м’яса на Сумщині найбільшими виробниками є підприємства Сумського, Краснопільського, Буринського та Конотопського районів, які забезпечують понад 70% виробництва м’яса у загальному підсумку по області. Щодо виробництва молока: найбільші обсяги демонструють підприємства Сумського, Конотопського, Роменського, Охтирського, Буринського та Тростянецького районів. У січні–травні 2019р. середній надій молока становив 2160 кг на одну корову.

Станом на 1 червня 2019р. чисельність поголів’я худоби та птиці в усіх категоріях господарств становила: 152,2 тис.голів великої рогатої худоби (у т.ч. 74,4 тис.голів корів), 115,1 тис.голів свиней, 45,8 тис.голів овець та кіз, 6350,7 тис.голів свійської птиці.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, станом на 1 червня 2019р було в наявності 379,1 тис.т зерна (на 15,7% більше проти 1 червня 2018р.). Із загальної кількості зерна у підприємствах, які безпосередньо вирощуютькультури зернові та зернобобові, зберігалося 209,9 тис.т. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 169,2 тис.т зерна.

Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні –травні 2019р. становила 4091,8 грн за т (у січні – травні 2018р. – 3701,1 грн за т).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У травні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2018р. індекси промислової продукції становили відповідно 98,6% та 123,6%, за підсумками січня – травня 2019р. – 106,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у травні 2019р. до попереднього місяця індекс продукції становив 105,2%, проти травня 2018р. – 106,3%, за січень–травень 2019р. порівняно з січнем – травнем 2018р. – 104,0%. Підприємства області збільшили обсяги видобутку нафти сирої.

У переробній промисловості у травні 2019р. до попереднього місяця індекс продукції склав 99,0%, проти травня 2018р. та за січень – травень 2019р. порівняно з січнем–травнем 2018р. – 128,0% та 107,2% відповідно.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у травні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2018р. індекси промислової продукції становили відповідно 85,8% та 115,3%, за підсумками січня – травня 2019р. проти відповідного періоду попереднього року – 105,6%.

У січні – квітні 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 15,5 млрд.грн.

БУДІВНИЦТВО 

У січні–травні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 479,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2019р. порівняно з січнем–травнем 2018р. становив 145,2%.

ТРАНСПОРТ 

У січні – травні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту становив 3044,9 млн.ткм і збільшився порівняно з січнем – травнем попереднього року на 3,2%.

З початку року всіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 931,6 млн.пас.км, що на 3,0% менше обсягів січня – травня 2018р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У січні–квітні 2019р. обсяги експорту товарів області склали 281,9 млн.дол. США, імпорту – 209,4 млн.дол. Порівняно із січнем – квітнем 2018р. експорт збільшився на 0,9%, імпорт – зменшився на 3,4%.

Позитивне сальдо становило 72,5 млн.дол. (у січні – квітні 2018р. також позитивне – 62,5 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала із партнерами із 115 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 

Індекс споживчих цін по області у травні 2019р. становив 100,8%, з початку року (база – грудень 2018р.) – 104,5%.