ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

З метою підтримки розвитку суб’єктів малого підприємництва Сумського району  Сумською районною радою прийняте рішення 16 сесії 7 скликання від 17.11.2017 року «Про внесення змін до Програми розвитку малого підприємництва в Сумському районі на 2017-2018 роки» (далі-Програма).  Вирішено надати  фінансову підтримку суб’єктами малого підприємництва в частині часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами у державних банківських установах, за рахунок районного бюджету на 2017 рік (далі-Компенсація) – 100,0 тис. гривень, на 2018 рік - 400,0 тис. гривень.

Порядок надання Компенсації визначається Правилами надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах (далі-Правила).

Право на отримання Компенсації надається на конкурсних засадах Суб’єктам підприємництва, які отримали Кредити, починаючи з 01 липня 2017 року.

Загальний обсяг Компенсації не може перевищувати 75% (сімдесят п’ять відсотків) номінального розміру Максимальної відсоткової ставки, та не більше 250 тис. гривень на одного Суб’єкта підприємництва за всіма його Кредитами: 50% (п’ятдесят відсотків) - за рахунок коштів районного бюджету, 25% (двадцять п’ять відсотків) - за рахунок коштів обласного бюджету.

Програмою передбачається надання пріоритетів тим Проектам Суб’єктів підприємництва, які реалізуються у будь-якій з наступних сфер господарської діяльності: органічне сільськогосподарське виробництво, ягідництво,  вівчарство, свинарство, переробка молока та виробництво продуктів харчування.

Компенсація надається Суб’єкту підприємництва у національній валюті України, незалежно від того, у якій валюті Суб’єкт підприємництва сплачує Банку відсотки за Кредитом.

Надання Компенсації з районного бюджету здійснюється на конкурсних засадах, шляхом прийняття відповідного рішення Районною конкурсною комісією.

Районна конкурсна комісія проводить конкурсний відбір Проектів Суб’єктів підприємництва для отримання Компенсації за рахунок коштів районного бюджету у порядку, визначеному Правилами.

Суб’єктам підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з отримання Компенсації, необхідно подати до КУ «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради  перелік документів визначених Правилами (додаток – Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах).