ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

У березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2016р. індекси промислової продукції становили відповідно 119,6% та 96,3%, за підсумками січня–березня 2017р. – 96,3%.

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності

(відсотків)

 

 

Код за КВЕД-2010

Березень 2017 до

Січень–березень
 2017 до

січня–березня
 2016

Довідково:

січень–березень 2016 до

січня–березня

2015

лютого

2017

березня

2016

Промисловість 

B+C+D

119,6

96,3

96,3

90,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

126,0

98,4

98,3

86,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

106,6

91,9

91,2

87,0

Переробна промисловість  

С

130,9

99,8

100,2

85,9

з неї

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів,

напоїв і тютюнових виробів

10-12

120,3

94,6

89,3

83,9

Текстильне виробництво,

виробництво одягу, шкіри, виробів

зі шкіри та інших матеріалів

13-15

109,7

97,8

119,9

155,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна

діяльність

16-18

77,9

92,6

132,5

123,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

...1

...1

...1

...1

Виробництво хімічних речовин

і хімічної продукції

20

135,8

76,8

45,0

45,2

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів

і фармацевтичних препаратів

21

157,4

135,6

125,6

147,6

Виробництво гумових

і пластмасових виробів, іншої

неметалевої мінеральної продукції

22, 23

138,1

113,3

116,6

153,6

Металургійне виробництво,

виробництво готових металевих

виробів, крім машин і устатковання

24, 25

116,5

124,6

125,5

129,9

Машинобудування, крім ремонту

і монтажу машин і устатковання

26-30

139,5

112,2

114,1

83,2

Постачання електроенергії, газу,

пари та кондиційованого повітря

D

87,8

83,8

86,7

116,1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

Інформацію щодо виробництва у Сумській області найважливіших видів промислової продукції  наведено у додатку.

Географічне охоплення

Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Методологія та визначення

Індекс промислової продукції – показник динаміки обсягу промислового виробництва, середньозважена величина з відповідних індивідуальних індексів по кожному товару. Розрахунок базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним набором товарів-представників та структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік (2010=100%). Методологія розрахунку: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/91/meod_91.zip

Індекс промислової продукції розраховується на підставі даних державних статистичних спостережень "Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами" та "Економічні показники короткострокової статистики промисловості", якими охоплено суб’єкти господарської діяльності, що забезпечують не менше 90% обсягу виробництва за видами продукції.

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/364/mp_kss_vpp.zip,

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/200/mp_ep_ksp_16.zip

Індекси промислової продукції розраховуються по Україні в цілому, за видами діяльності (на рівні секцій, розділів, груп/класів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД - http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar), основними промисловими групами (ОПГ -http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_opg_2016.htm) та за регіонами.

Перегляд даних

Індекси промислової продукції за поточний рік є попередніми. Перегляд за підсумками 2017 року буде здійснено у I кварталі 2018 року. Дані за 2016 рік уточнено.

Виробництво найважливіших видів промислової продукції

 

Вироблено
у січні–березні

2017

Січень–березень 2017 до

січня–березня 2016, у %

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т

686

118,5

М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т

204

163,2

Вироби ковбасні, т

247

92,9

Оселедці солоні, т

13

68,4

Олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім хімічно модифікованих), т

3131

153,8

Масло вершкове, т

1010

101,8

Сири сичужні та плавлені, т

4321

100,8

Борошно, т

26176

110,3

Крупи, т

883

71,4

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т

7569

84,3

Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети

з маком, рогалики тощо), т

288

102,9

Печиво солодке і вафлі, т

3912

150,2

Пряники та вироби подібні, т

1125

81,2

Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна

та гранул із люцерни, т

16218

105,9

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або

з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт

27,7

162,0

Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або

з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт

11,3

59,2

Рукавички, рукавиці, мітенки (крім трикотажних), тис. пар

21,4

58,5

Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи   лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних                    чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3

30,5

135,6

Вікна та їх рами, двері балконні та їх рами, двері та їх коробки

та пороги, з деревини, м2

1083

104,9

Піддони, ящикові піддони та інші вантажні щити, з деревини, тис.шт.

92,0

125,0

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.м2

3038,3

133,4

Газети, які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддруковані,

тис. прим. 4-шп газет ф. А2

1232,2

103,7

Фарби та лаки на основі поліефірів, акрилових і вінілових полімерів,

у неводному середовищі; розчини, т

5065

121,1

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби подібні, з пластмас, тис.шт

1533,8

89,7

Плити, листи, плівка, фольга, стрічки, смуги та форми пласкі інші,

з пластмас, самоклеючі, у рулонах завширшки більше 20 см чи не

в рулонах (крім покриттів для підлоги, стін або стелі), кг 

5415

90,2

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів

з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), млн.шт.умов.цегл

13,9

100,7

Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, т

1104

98,5

Інші зливки, первинні форми та напівфабрикати, зі сталі нелегованої (крім напівфабрикатів плоских), т

995

89,9

Помпи відцентрові інші для перекачування рідин; помпи інші, шт

157

66,0

Електроенергія, млн.кВт×год

114,6

60,4