24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Прочитали  лекції районний фтизіатр Віктор Бутовий та районний фтизіопедіатр Алла Чижик стосовно надання протитуберкульозної медичної допомоги дорослому і дитячому населенню району на тему «Раннє виявлення хворих на туберкульоз. Туберкулінодіагностика. Ускладнений перебіг післявакцинального періоду БЦЖ. Клініка, діагностика, профілактика. Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах Сумського району».  Доповіді мали широке обговорення серед кола лікарів первинної ланки району.

У 1982 році Міжнародний союз боротьби з туберкульозом і хворобами легенів виступив з пропозицією оголосити 24 березня офіційним Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом.

В Сумському районі, за даними 2012 року, залишається нестабільною ситуація по захворюваності на туберкульоз. Захворюваність на туберкульоз органів дихання складає 33,3 на 100 тис. населення (за 2011 рік – 38,0 на 100 тис. населення, в Сумській області за 2012 рік – 52,8 на 100 тис. населення.) В абсолютних числах – протягом 2012 року вперше виявлена 21 людина хвора на туберкульоз.

Випадків захворюваності на туберкульоз у 2012 році серед дітей і підлітків не виявлено (2011 рік – 2 випадки захворюваності серед підлітків), що свідчить про високу організацію профілактичної роботи адміністрації Сумської центральної районної клінічної лікарні і районного дитячого фтизіатра. З метою ранньої діагностики туберкульозу дітям району проводиться проба Манту. План по туберкулінодіагностиці (виконанню проби Манту) серед дітей до 14 років в районі виконаний на 99,6% (2011 рік – 95,2%, Сумська область – 91,8%), серед підлітків – на 98,1% (2011 рік – 100,0%). За результатами проби Манту визначається контингент дітей, які потребують консультації дитячого фтизіатра Сумської центральної районної клінічної лікарні. Районний фахівець призначить дообстеження та, за необхідністю, курс профілактичного лікування.

Про неналежне ставлення дорослого населення до власного здоров’я свідчить те, що питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих складає 50,0% (2011 рік – 34,8 %; в середньому по області у 2012 році – 31,9%), тобто захворювання виявлене в запущеній стадії. Є така особливість туберкульозного процесу: викликати суттєві зміни в організмі людини при незначному порушенні загального стану. Це свідчить про необхідність щорічних флюорографічних оглядів з профілактичною метою. Необхідно обов’язково звернутись до лікаря первинного рівня надання медичної допомоги для обстеження на туберкульоз при кашлі, який триває більше двох тижнів, нічній пітливості.

          Ця хвороба може мати серйозні наслідки – стати причиною смерті людини. В абсолютних числах від туберкульозу в Сумському районі протягом 2012 року померло 15 осіб (2011 рік – 11 чоловік).

          З метою запобігання виникнення цього недуга рекомендується вести здоровий спосіб життя, уникати шкідливих звичок, проходити регулярні профілактичні огляди у лікаря первинної ланки надання медичної допомоги.