ЗА СІЧЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2012 РОКУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ ОСВОЄНО 168207,0 ТИС. ГРИВЕНЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

А саме: «Центр культурно-історичного розвитку «П.І. Чайковський в Низах» та «Комунальний заклад «Районний центр-гуртожиток соціальної адаптації дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» в Сумському районі», що складалися українською і англійською  мовами та містили: аналіз проблеми, розв’язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги; мету та завдання проекту (програми); перелік видів діяльності, що здійснюватимуться  за рахунок міжнародної технічної допомоги; стислу інформацію про потенційного реципієнта; очікувану вартість проекту (програми) і термін його реалізації; очікувані результати від  реалізації  проекту  (програми) та вплив  проекту  (програми)  на  розвиток  району.