Районна газета

Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво

Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво

 

 

Відносини Україна - ЄС

Регіональне співробітництво між Україною та ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Роз’яснення переваг поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС

 Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС

Східне партнерство

Економічне співробітництво

посібник - Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, Чому і Як?

association4u.com.ua   www.3dcftas.eu

Діючі угоди між Сумською областю та регіонами 
інших країн

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області за І квартал 2017 року

За січень-березень 2017 року зовнішньоторговельний оборот товарами склав 240,3 млн. доларів США, що на 20,7% більше порівняно з відповідним періодом минулого року. 
Експорт товарів збільшився на 28,1% та склав 136,9 млн. доларів США, імпорт зріс на 12,1% та становить 103,4 млн. доларів США.
Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і становить 33,5 млн. доларів США (січень-березень 2016 року – 14,6 млн. доларів США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту по товарах – 1,32 (січень-березень 2016 року – 1,16). 
Зовнішньоторговельні операції область здійснювала з партнерами із 
96 країн світу (січень-березень 2016 року – з 86 країн).
Питома вага країн СНД в експорті товарів залишається досить значною і в січні-березні 2017 року склала 44,6% (січень-березень 2016 року – 40,5%). До країн ЄС експортовано 33,1% (34,8%). 
У загальному обсязі експорту товарів найбільші поставки здійснювались до Російської Федерації – 31,9% від загального обсягу експорту (січень-березень 2016 року – 28,3%), Німеччини – 5,1% (7,8%), Білорусі – 4,9% (3,3%), Туреччини – 4,5% (5,4%), Румунії – 4,4% (5,8%), Єгипту – 4,4% (1,5%), Італії – 3,4% (3,6%), Казахстану – 3,2% (2,9%).
Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 29,5 млн. доларів США (21,6% до загального обсягу експорту) (у 2,3 раза більше січня-березня 2016 року), готові харчові продукти – 24,6 млн. доларів США (18%) (+18,3%), механічне обладнання, машини та механізми – 28,1 млн. доларів США (20,5%) (+21,8%), недорогоцінні метали та вироби з них – 14,8 млн. доларів США (10,8%) (+29,7%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 12,2 млн. доларів США (8,9%)
(-17,7%), взуття, головні убори, парасольки – 5,9 млн. доларів США (4,3%) (+9,9%), а також полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 6,1 млн. доларів США (4,4%) (+46,2%), деревина і вироби з деревини – 6,4 млн. доларів США (4,7%) (-18,3%).
Імпорт товарів з країн СНД становив 24,9% від загального обсягу імпорту товарів (січень-березень 2016 року – 22,7%), з країн ЄС – 42,8% (36,6%). У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації – 18,5% (січень-березень 2016 року – 12,8%), Німеччини – 13,7% (12,3%), Італії – 10,1% (7,8%), Гани – 8,4% (7,5%), США – 8,3% (11,5%), Польщі – 8% (6,2%), Китаю – 6,9% (8,7%), Казахстану – 3,4% (5,4%), Білорусі – 2,9% (4,3%).
Основу товарної структури імпорту зовнішньої торгівлі області складали готові харчові продукти – 20,2 млн. доларів США (19,5% до загального обсягу імпорту) (+23,3% до січня-березня 2016 року), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 20,2 млн. доларів США (19,6%) (+40,7%), недорогоцінні метали та вироби з них – 14,3 млн. доларів США (13,8%) (+45,7%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 9,3 млн. доларів США (9%) (+16,1%), механічне обладнання, машини та механізми – 15,6 млн. доларів США (15,1%)
(+36,3%), транспортні засоби та шляхове обладнання – 8,2 млн. доларів США (8%) (-21,1%), текстиль та вироби з текстилю – 2,1 млн. доларів США (2,1%) 
(-20,4%).
З метою розвитку міжрегіонального співробітництва у 2017 році проведено 8 заходів міжнародного характеру як в економічній так і гуманітарній сферах, у яких взяли участь представники 6 країн світу (Китай, Німеччина, Індія, Польща, Швейцарія, Іспанія).

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2016 році

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2015 році


Міжнародне співробітництво Сумської області у 2016 році 

Міжнародне співробітництво Сумської області у 2015 році 


Правовий режим щодо продукції в ЄС в «Блакитній настанові ЄС»

Українські виробники тепер можуть ознайомитися із «Блакитною настановою ЄС» українською мовою, щоб краще зрозуміти законодавство ЄС щодо продукції та його застосування в різних секторах єдиного ринку ЄС.
Ця публікація Європейської комісії допоможе зрозуміти правовий режим щодо продукції в ЄС. «Блакитна настанова ЄС» широко використовується на практиці серед господарюючих суб’єктів, у тому числі виробників, імпортерів та дистриб’юторів, які діють в ЄС або постачають свою продукцію на європейський ринок. Також, «Блакитна настанова» – це детальне керівництво для органів влади держав та органів із оцінки відповідності.
«Блакитна настанова ЄС» призначена для сторін, які повинні бути обізнані у вільному обігу продукції (наприклад, органи з акредитації та стандартизації, торгівельні асоціацій та асоціації захисту прав споживачів, виробники, імпортери, дистриб’ютори, органи оцінки відповідності та профспілки). Цей документ застосовується в державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, а також частково в Туреччині.


 Співробітництво Сумської області з країнами ЄС за I квартал 2017 року 

Сумська область є активним зовнішньоекономічним партнером та веде торгівлю з 28 країнами Європейського Союзу.

За січень-березень 2017 року зовнішньоторговельний оборот області товарами з країнами Європейського Союзу склав 89,6 млн. доларів США та збільшився на 26,4% у порівнянні з відповідним періодом 2016 року (70,9 млн. доларів США). Експорт становив 45,3 млн. доларів США, що на 22,2% більше показника січня-березня 2016 року (37,1 млн. доларів США), імпортні надходження склали 44,3 млн. доларів США, що на 31,1% більше показника аналогічного періоду (33,8 млн. доларів США).

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне і становить 1,1 млн. доларів США (січень-березень 2016 року – 3,3 млн. доларів США).

Експортні операції суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 27 країн ЄС, серед яких найбільші обсяги експорту були спрямовані до Німеччини – 15,4%, Румунії – 13,2%, Італії – 10,3%, Іспанії – 9,2%, Латвії – 6,6% до загального обсягу експорту до країн Європейського Союзу.

Питома вага країн ЄС в експорті регіону становить 33,1% (відповідний період 2016 року – 34,8%).

В експорті товарів найбільше відвантажень було продуктів рослинного походження – 13 млн. доларів США, що склали 28,6% до загального обсягу експорту до країн ЄС та збільшилися в 1,9 раза; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,8 млн. доларів США (19,4%), проте зменшилися на 24,4% проти відповідного періоду 2016 року; недорогоцінних металів та виробів з них – 5,1 млн. доларів США (11,1%) та зросли на 23%; взуття, головних уборів, парасольок – 4 млн. доларів США (8,8%), зменшилися на 4,6%; механічного обладнання, машин та механізмів – 3,8 млн. доларів США (8,3%), зменшилися на 25,9%.

Імпорт з країн ЄС становить 42,8% від загального обсягу імпорту товарів області (відповідний період 2016 року – 36,6%).

Імпортні операції суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами з 24 країн ЄС.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Німеччини – 32%, Італії – 23,5%, Польщі – 18,6%, Словаччини – 4,8% до загального імпорту товарів із країн Європейського Союзу.

В імпорті переважають надходження готових харчових продуктів – 10,5 млн. доларів США, що склали 23,8% до загального обсягу імпорту з країн ЄС та на 39,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року; механічного обладнання, машин та механізмів – 9,6 млн. доларів США (21,7%) і зросли у 2,3 раза; недорогоцінних металів та виробів з них – 7 млн. доларів США (15,8%), зросли на 49%; полімерних матеріалів – 5,9 млн. доларів США (13,4%), збільшилися на 14,2%; продуктів рослинного походження – 3 млн. доларів США (6,9%), зросли на 10,7%.

Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2016 році

Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2015 році


Інформація про стан виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 09.10.2014 № 445-ОД«Про затвердження плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки на території Сумської області»

2017 2016 2015 2014
Виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р 
2017 2016 2015 2014