ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ - БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ

Демографічна ситуація в Сумській області у
січні - березні 2018 року.

РОЗПОДІЛ ПРАЦІВНИКІВ CУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РОЗМІРАМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ

Розподіл працівників Cумської області за розмірами заробітної плати у березні 2018 року.

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2015–2017 РОКАХ

Оновлена інформація про доходи та витрати населення Сумської області у 2015–2017 роках.

Перегляд  даних пояснюється тим, що при складанні даних щодо доходів та витрат населення використовуються гармонізовані на рівні методології дані платіжного балансу, які розробляє Національний банк України. У зв’язку зі зміною методики оцінки обсягів приватних грошових переказів НБУ здійснив позаплановий перегляд даних платіжного балансу за 2015, 2016, 2017 роки, що відповідно призвело до перерахунку показників щодо доходів та витрат населення України та її регіонів.   

МЕРЕЖА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ

На балансі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 1 січня 2018р. налічувалося 780 магазинів, 9 кіосків, 125 автозаправних станцій (включаючи АГНКС).

ПОПЕРЕДНЯ СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ У І КВАРТАЛІ 2018 РОКУ

Для інформації та вжиття відповідних заходів, повідомляємо показник «Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів США», що входить до переліку показників, які містяться у квартальному Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, за січень-березень 2018 року становив 189,5 дол. США, по Україні – 269,9 дол. (розраховано Державною службою статистики України до середньої  чисельності  наявного  населення  за  січень-лютий 2018р.). Це дозволило Сумщині посісти 10 місце серед регіонів України.