ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ– ЧЕРВНІ 2018 РОКУ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності по Сумській області у січні–червні 2018 року

 

  

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

 

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

 

Промисловість

B+C+D+Е

22883201,3

100,0

 

  Добувна та переробна

  промисловість

B+C

18256087,1

79,8

 

    Добувна промисловість і

    розроблення кар’єрів

B

4707651,0

20,6

 

    Переробна промисловість

С

13548436,1

59,2

 

   з неї

 

 

 

   виробництво харчових продуктів,

   напоїв і тютюнових виробів

10-12

4068727,7

17,8

 

 

   текстильне виробництво,

   виробництво одягу, шкіри,

   виробів зі шкіри та інших

   матеріалів

13-15

467155,4

2,0

 

   виготовлення виробів з деревини,

   виробництво паперу та

   поліграфічна діяльність 

16-18

500771,3

2,2

 

   виробництво коксу та продуктів

   нафтоперероблення

19

1

1

 

   виробництво хімічних речовин і

   хімічної продукції

20

1892637,3

8,3

 

   виробництво основних

   фармацевтичних продуктів і

   фармацевтичних препаратів

21

410964,6

1,8

 

   виробництво гумових і

   пластмасових виробів, іншої

   неметалевої мінеральної   продукції

22, 23

996480,9

4,4

 

   металургійне виробництво,

   виробництво готових металевих

   виробів, крім машин і  устатковання

24, 25

1741794,7

7,6

 

   машинобудування, крім ремонту і

   монтажу машин і устатковання

26-30

2956710,9

12,9

 

  Постачання електроенергії, газу,

  пари та кондиційованого повітря

D

4403188,1

19,2

 

  Водопостачання; каналізація,  

  поводження з відходами

Е

223926,1

1,0

                 

_____________

1  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.