РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ

 

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
за січень–березень 2018 року (тис.грн)

 

Фінансо-вий

результат

(сальдо)

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

одержали збиток

у % до

загальної

кількості

підпри-ємств

фінансо-вий

результат

у % до

загальної

кількості

підпри-ємств

фінансо-вий

результат

Усього1

984535,7

64,8

1133590,3

35,2

149054,6

сільське, лісове та рибне господарство

22399,6

2

2

2

2

промисловість

668387,7

67,2

763756,5

32,8

95368,8

будівництво

898,4

66,7

2511,7

33,3

1613,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

221203,3

54,8

246485,9

45,2

25282,6

транспорт, складське господарство, поштова та курʼєрська діяльність

49816,7

65,5

59445,5

34,5

9628,8

тимчасове розміщування й організація харчування

2

2

2

2

2

інформація та телекомунікації

2

2

2

фінансова та страхова діяльність

операції з нерухомим майном

30608,6

2

2

2

2

професійна, наукова та технічна діяльність

–2284,8

42,9

1307,2

57,1

3592,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–3541,4

23,1

820,7

76,9

4362,1

освіта

охорона здоровʼя та надання соціальної допомоги

193,2

2

2

2

2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2

2

2

надання інших видів послуг

2

2

2

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону Україну "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.