FIT FOR PARTNERSHIP WITH GERMANY

В рамках двостороннього співробітництва між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччина Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки і енергетики реалізують Програму для підприємств з експортно-імпортним потенціалом і менеджерів Fit for partnership with Germany (Готові до співпраці з Німеччиною).

Дана програма є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом стажувань в Німеччині сприяє:

 • виходу українських підприємств на міжнародні ринки,
 • підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств
 • підвищенню кваліфікації українських менеджерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

через отримання ними нових компетенцій у сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн та ін.

Учасник Програми отримує можливість:

 • стати фахівцем в міжнародному бізнесі, особливо з Німеччиною
 • набути інформацію, знання, навички та міжкультурні управлінські компетенції, що допомагають налагодити співпрацю з німецькими компаніями
 • підвищити свою конкурентну здатність
 • набути практичного досвіду ведення переговорів з потенційними німецькими партнерами
 • ознайомитися з Німеччиною як економічним партнером
 • встановити контакти з німецькими компаніями і знайти надійних партнерів
 • безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами і технологіями німецьких компаній і придбати необхідне
 • набути інформацію про можливості збуту своєї продукції в Німеччині
 • - кар'єрного зростання / розширення особистого кругозору / росту особистості
 • - побачити німецьку компанію з середини і т.д.
 • - стати частиною міжнародної бізнес-спільноти з ексклюзивним виходом на випускників

з 16 країн - партнерів Програми різних сфер діяльності (більше 10.000).

У 2016 році українським менеджерам / підприємцям і підприємствам пропонуються стажування за напрямками:

– Економічна кооперація без галузевої специфіки та

– Економічна кооперація з галузевою специфікою *:

1. Економічна кооперація у сфері енергоефективності в промисловості

2. Економічна кооперація у сфері енергоефективності у будівництві і санації будівель і споруд

3. Економічна кооперація у сфері поновлюваних джерел енергії

4. Економічна кооперація у секторі охорони здоров'я

5. Економічна кооперація в аграрному секторі

Організаційне забезпечення реалізації Програми в нашій області, прийом документів на участь у конкурсному відборі на стажування здійснюється Департаментом економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (тел.(0542)62-08-47).

http://www.inwent.org.ua/ukrini/index.html