ЩОДО ЗБОРУ ДАНИХ ПРО ПОСІВНІ ПЛОЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПІД УРОЖАЙ 2017 РОКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Головне управління статистики у Сумській області доводить до Вашого відома, що інформація щодо посівних площ сільськогосподарських культур розробляється на підставі даних державного статистичного спостереження за формою  4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року».

Інформацію подавали респонденти на бланку, затвердженому наказом Держстату від 24.06.2016 №103, до якого були внесені зміни. Зокрема, зменшилась кількість розділів до двох, змінилися коди рядків відповідно до ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду». Показники бланку містять інформацію щодо площ озимих зернових культур, які збереглися до закінчення сівби ярих культур. Дані щодо площ загиблих озимих культур у ф.№4-сг (річна) не відображаються.

Наголошуємо, що форма №4-сг (річна) містить попередню інформацію щодо розмірів посівних площ сільськогосподарських культур під урожай 2017 року. Уточнені посівні площі будуть відображені у звіті за формою №29-сг (річна) на 1 грудня 2017 року.

Звіт за ф.№4-сг (річна) подається органу державної статистики за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента. Якщо земельні ділянки, на яких проведено посіви, розміщені в різних адміністративно-територіальних одиницях, то звіт подається відповідним районним органам державної статистики за місцем здійснення діяльності. Показники форми вміщують дані про фактичні розміри посіву сільськогосподарських культур під урожай звітного року на землях, які перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством, уключаючи посіви на землях, узятих у найм (оренду) в інших землекористувачів, якщо отримання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди).

До складу сукупності звітних одиниць за формою №4-сг (річна) (Додаток)  включено всі підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва, тобто здійснюють діяльність з вирощування сільськогосподарських культур і відповідають нижченаведеним критеріям:

1) основний вид діяльності за КВЕД відноситься до кодів 01.1 – 01.6    секції А (Сільське, лісове та рибне господарство) – незалежно від розміру наявної у власності та/або користуванні площі сільськогосподарських угідь;

2) основний вид діяльності за КВЕД не відноситься до кодів 01.1 – 01.6 секції А – за умови наявності у володінні та/або користуванні не менше 1 га сільськогосподарських угідь, або не менше 0,5 га посівних площ окремо під овочами, баштанними культурами або ягідниками у відкритому ґрунті, або не менше 0,1 га площ закритого ґрунту.

Додаток: файл PERELIK 4 sg. xls.