ЗАХИСТИМО ГРУНТИ ВІД ОПУСТЕЛЕННЯ І ДЕГРАДЛАЦІЇ

 

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням. Цього дня у 1994 році в Парижі схвалили Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням, яка набрала чинність 26 грудня

Не дивлячись на назву, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням не стосується процесу утворення чи розширення пустель як таких. Її метою є консолідація світових зусиль для боротьби з різними видами деградації земель  під впливом природних та антропогенних факторів. Саме тому, в 2002 році Україна приєдналась до даної Конвенції (Закон від 04 липня 2002 року №61-ІV)

Причиною деградації є надзвичайно високий рівень розораності угідь, в тому числі на схилах. Значне розширення посівів просапних культур та, практично, повне припинення виконання комплексу робіт по захисту ґрунтів, порушення системи обробітку ґрунту приводить до погіршення стану земель. В результаті використання важкої техніки відбувається ущільнення ґрунту, розвиваються ерозійні процеси, надмірне використання добрив призводить до засолення та підвищення кислотності ґрунтів. Разом з тим, їх родючість постійно зменшується внаслідок того, що винос поживних речовин з ґрунту в землеробстві перевищує їх надходження.

В порядку моніторингу за станом родючості ґрунтів в Сумської області Сумська філія ДУ «Держгрунтохорона» планово проводять агрохімічні обстеження ґрунтів в сільгосппідприємствах усіх форм власності з подальшою видачею паспортів. Необхідно вчасно вжити заходів з поліпшення якості ґрунту. Насамперед,  дуже важливим є поповнення запасів гумусу в ґрунті за допомогою органічних добрив. На сьогоденні актуальним є застосування сидератів, особливо хотілося б відзначити у цій якості гірчицю (краще суміш гірчиці та редьки олійної), котра не тільки сприяє поліпшенню родючості землі, але й її оздоровленню.

Так, за даними проведених досліджень Сумською філією слід зазначити, що агрохімічні властивості сучасних ґрунтів далекі від оптимальних. Вони характеризуються зменшенням вмісту гумусу, а також від’ємним балансом азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Так, наприклад, за період з 2009 по 2015 роки вміст гумусу в ґрунтах Сумського району зменшився з 4,3 до 4,2%. Відсоток площ з середнім забезпеченням збільшився з 5,31 до 7,45% площі, відповідно з високим вмістом гумусу зменшився на 4,39% площ. Без вирішення цих проблем вирощувати стабільні високі урожаї сільськогосподарських культур неможливо.

Власники земельних ділянок та землекористувачі можуть підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі шляхом вчасної діагностики, застосування екологобезпечних технологій обробітку і техніки, здійснення заходів з рекультивації, консервації або меліорації земельних ділянок.

В минулому році Сумською філією було проведено обстеження Сумського району. Нажаль, на даний час, керівники та фермери району досі не звернулись за агрохімічними паспортами.