ДЕРЖПІДТРИМКА-2019 АГРОПІДПРИЄМСТВА СУМЩИНИ МАЮТЬ ЗМОГУ ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОТРИМАННЯ ДОТАЦІЇ ЗА УТРИМАННЯ КОРІВ

Дотація надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну станом на 1 січня та 1 липня цього року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 900 гривень за одну голову.

Шість агропідприємств Сумського району скористалися дотацією та отримали 2245 тис грн.

Для отримання дотації за утримання корів, наявних у господарстві станом на 1 липня 2019 року, суб’єкти господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, подають до 1 жовтня (станом на 1 липня) до Мінагрополітики такі документи: заявку; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом 1 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби; довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі.

Важливо – кількість корів, яку суб’єкт подає до Держстату, має відповідати кількості корів, які внесені до Реєстру тварин на відповідну дату.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Заявка та документи надаються до Мінагрополітики з урахуванням строку їх проходження та терміну чинності довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

У разі зменшення поголів’я корів на 1 липня поточного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, наявних на 1 січня поточного року відповідно, дотація за утримання корів суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, не надається за поточний звітний період.

З повною інформацією щодо умов отримання бюджетної субсидії можна ознайомитися на веб-сайті обласного Департаменту агропромислового розвитку: «Державна підтримка АПК»/2019/«Підтримка тваринництва» за посиланням:http //www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/derzhavna-pidtrimka-apk/74-2019/1222-pidtrymka-tvarynnytstva.