ЩО ПРОПОНУЄ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТОВАРОВИРОБНИК

Відповідно до завдань Президенту України агропромисловий комплекс району традиційно опікується галуззю тваринництва.

«Поголів'я свиней у сільгосппідприємствах району на 1 серпня 2013 року сягало близько 21 тисячі голів (на 36,1 відсотка більше до минулого року). Поросят за півроку отримано 15 тисяч 960 голів (на 48,2 відсотка більше до минулого року). У середньому на 100 основних свиноматок отримали 970 голів приплоду.» - говорить начальник  управління агропромислового комплексу Сумської райдержадміністрації Григорій Пархоменко.

Попит на м'ясопродукцію завжди буде. Бо він залежить від традицій харчування народу. До того ж вироблені на місцевих кормах. «Закордонне» йому не треба - твердить споживач цілком відверто. Декілька років тому і виробники свинини, і споживачі потерпали від великої кількості саме «чужої», завезеної продукції. Виробникам діставалося через низькі закупівельні ціни, відтак - це збитковість. Нині ситуація докорінно змінилася. Є баланс між собівартістю продукції та закупівельними цінами. Є баланс між попитом і виробленим. Тобто держава переконалася у недоцільності «інтервенції» м'ясопродукції і у необхідності створення сприятливих умов для вітчизняного товаровиробника

А як складається саме у виробничих цехах галузі? Про це розповіла людина з великим досвідом в сільському господарстві - директора ТОВ АФ «Низи» Микола Іванович РЕВЕНКО

 

Я думаю, що останнього часу змінилася ситуація на рин­ку виробництва м'яса, хоча він не існує окремо від загальное­кономічних умов. Можемо нині з полегшенням сказати: на­решті до вітчизняного товарови­робника таки прислухалися. М'я­са у великих обсягах з-за кордо­ну не завозиться, та й ціни на продукцію близькі до реальних, а значить - не потерпаємо від збитковості.

Так що ми пережили ті складні для нас часи, і агро­фірма «Низи» пріоритетам своїм у господарчій діяльності не змінює, продовжуючи виробниц­тво свинини. Зважаючи на особ­ливості ринку, постійно працює­мо над тим, щоб наша продук­ція була високоякісною, зреш­тою - конкурентоспроможною. Ми забезпечуємо виробничий процес, з дотриманням усіх тех­нологічних вимог утримання, годівлі та догляду. Насамперед для утримання до 1000 поголі­в'я породи свиней - велика біла -   дбаємо про власну кормову базу. Землі орної для цього має­мо достатню кількість. Так у цьо­горічній сівозміні 266 гектарів ячменю, 152 га - вівса, 104 га -кукурудзи та ін. Виготовляємо комбікорми на власних міні-за-водах «Хорол». Згодовуємо 80-82% зернофуражну, 25% - ячме­ню, пшениці - 20%, кукурудзи -35-40%. Для повноцінної годівлі закуповуємо у фірми «Оптікорм» білково-вітамінні мінеральні добрива, а вони не дешеві (ціна за тонну сягає 10 тисяч гривень).

Раціони для збалансованої годівлі розробляє наш фахівець

-        головний зоотехнік Володимир Іскра, який і стежить за їх дотри­манням. Витрати кормів на 1 кг приросту - понад 4 кг. За рік зго­довується на 1 свиноматку 7,5-8 т зернових культур, поросяті до 60-денного віку даємо до стар­тових кормів до 60 кг, зерносум­ішей - до 16 кг, підсвинку на ви­год ів лі до 9-й місяців витрачає­мо концентрованих кормів до півтонни зелених - 0,2 тонни. Так що організовуємо утриман­ня та годівлю тварин найопти-мальніше, цим саме дбаємо про прирости. На сьогодні вони сягають у поросят до двох місяців - 220 г, до чотирьох місяців - 450 г, підсвинків на ви­годовуванні - 650 г, ремонтних свинок - 650 грамів. Належні економічні ре­зультати, зрозу­міло, і можливі за наявності всіх чинників, що їм с п рияють: відповідні кор­мова база і умо­ви праці й вироб­ництва на фер­мах, фаховість спеціалістів й сумлінність кож­ного нашого пра­цівника І добре, що людський фактор ніколи не буває на остан­ньому місці. Так кормороздатчи-ком забезпечує годівлю Віктор Лондарь, сумлінно виконують обов'язки наші оператори по відгодівлі свиней Ганна Ковален­ко, Олена Матвієнко, Світлана Гапченко.

У нашому виробництві розви­ток неможливий без нарощуван­ня поголів'я, а відтак - без серй­озної цілеспрямованої племін­ної роботи. Плануємо ще дода­вати поголів'я, яке отримуємо від промислового схрещення вели­кої білої і породи ландрас (прид-бавали хряків), а отримане по­коління паруємо з породою дно­рок. Відбираємо молодняк з доб­рими репродуктивними та про­дуктивними якостями. Племін­ною роботою у господарстві опі­кується зоотехнік-селекціонер Валентина Іскра. Увесь комп­лекс ветеринарно-санітарних за­ходів здійснюють ветлікарі Сергій Кабанець та Анатолій Пташниченко.

Працюємо так сьогодні, як підказує світовий досвід. Вдає­мося до сучасних менеджерсь­ких рішень, щоб спрацювати з прибутком. Нашій марці про­дукції «виробленої в Низах» до­віряють, тому і маємо постійних партнерів-переробників.