БАННИЙ ЯР

Природа в Сумському районі неймовірна, особливо у розквіті весни і взимку коли випадає багато снігу. Дуже багато дерев, місцями можна побачити наче «кусочки» Карпат з горами і лісами, місцями - величні степи. Після закінчення карантину відвідайте один з найбільших в Україні масивів широколиственного лісу – Банний яр, який знаходиться в селі Могриця Сумського району.

Банний яр - ботанічний заказник загальнодержавного значення площею 236 га. Є багато дерев, рослин та звірів із Червоної книги України. Поблизу виявлені городище і селище сіверян (8-9 ст.) і курган-могильник.

Цікавіше те, що на території заказника знаходиться архітектурно-археологічний комплекс, який є залишками хутора українського православного монастиря. Назву даної пам’ятки  було виявлено на триверстовій карті Харківської губернії другої половини ХІХ ст. На ній зображений населений пункт,  який названий Псьольським хутором Софроніївського монастиря. Для ведення господарства настоятелем Софроніївського монастиря було закладено хутір, де проживали ченці. Устрій хутора близький до монастирського, за  виключенням наявності центрального храму. Хутір вирізняється з-поміж решти сільських населених пунктів Сумського повіту середини XVIII – ХІХ ст. Він має чітке планування, огорожу та господарські споруди  на цегляному фундаменті. В топографії та плануванні простежується сильний вплив монастирських традицій будування. Перебування ченців на території хутора засвідчено численними етнографічними даними, що підтверджено археологічними, архітектурними та карто - графічними дослідженнями. У цілому, монастирський хутір в урочищі Банний Яр є цікавою архітектурно- археологічною пам’яткою  середини XVIII –  початку ХХ ст., яка є перспективною для подальшого вивчення як комплексної пам’ятки.