ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» управлінням соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації нараховано пільги на житлово-комунальні послуги за липень 2021 року в грошовій готівковій та грошовій безготівковій формах 7203 пільговикам на суму 1070,4 тис. грн

КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Колективно-договірне регулювання – це основа соціально-трудових відносин на будь якому підприємстві.  Соціальне значення колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-правовий документ забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці та укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу

Процедура проведення колективних переговорів із метою укладення колективного договору спрямована на досягнення соціальної злагоди на конкретному підприємстві, співробітництво партнерів на виробничому рівні, що базується на засадах рівноправності сторін, пріоритетності примирних методів і процедур, взаємної довіри та регулярності проведення консультацій, обов’язковості виконання досягнутих домовленостей і відповідальності за взяті зобов’язання.

ЕКСПЕРТИЗА УМОВ ПРАЦІ

Підставою для підтвердження відповідних умов праці та зарахування певного періоду роботи до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах є наказ відповідного підприємства про результати атестації робочих місць

СКАЖЕМО – НІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

З нагоди відзначення 30 липня 2021 року  Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми та з метою обізнаності населення Краснопільської громади фахівцями із соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг» Краснопільської селищної  ради, працівниками Краснопільського підрозділу управління соціального захисту населення Сумської районної  державної адміністрації проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу  із сім’ями які опинилися в складних життєвих обставинах та населенням району, роздано інформаційні матеріали

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ: ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ЗАЛИШЕННЯ НА РОБОТІ В РАЗІ СКОРОЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЧИ ШТАТУ ПРАЦІВНИКІВ

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників