З 01.03.2014 ПІДВИЩЕННО ПЕНСІЇ ЛЬОТНО-ВИПРОБНОМУ СКЛАДУ

В квітні 2014 року працівники авіації і льотно-випробного складу цивільної авіації отримають перерахунок пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2013 рік з доплатою за березень поточного року.

В квітні 2014 року працівники авіації і льотно-випробного складу цивільної авіації отримають перерахунок пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2013 рік з доплатою за березень поточного року.

            Згідно зі статтею 51 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

            Відповідно до пункту “а” статті 54 вищезазначеного Закону, право на пенсію за вислугу років, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, мають працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 року № 418 затверджено Порядок обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам льотного складу; Перелік посад працівників льотного складу, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років; Порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації.

            Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 року № 713 “Про внесення змін до пункту 7 Порядку призначення виплати пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу цивільної авіації”, встановлено новий порядок перерахунку пенсій працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

            Відповідно до нової редакції підпункту “в” пункту 7 Порядку призначення виплати пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу цивільної авіації, у разі зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з 2005 року) заробіток, з якого призначається (перераховується) пенсія відповідно до цього пункту, збільшується на розрахований коефіцієнт. Даний показник визначається шляхом ділення середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року, в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під час призначення (перерахунку) пенсії.

            Згідно з даними Державного комітету статистики України середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2013 рік становить 3265,21 грн. Коефіцієнт підвищення заробітної плати з 01.03.2013 становить 1,07919 (3265,21 грн/3025,62 грн), де 3025,62 грн – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2012 рік.

            Нагадуємо, що зазначений коефіцієнт застосовується до заробітної плати.       Згідно зі статтею 53 Закону України “Про пенсійне забезпечення” розмір пенсії для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-спостерігачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається (перераховується) пенсія, і на теперішній час становить 8163,03 грн (3265,21 грн. х 2,5).

            Після перерахунку розмір пенсії до виплати не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (9490,00 грн).

            Наведемо приклад перерахунку:

            Гр. М. пенсія за вислугу років призначена з 13 квітня 1993 року при наявності спеціального стажу роботи 65 років 8 місяців 19 днів (9582 нальото-годин). Скоригований згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 395 середньомісячний заробіток, взятий за 60 місяців роботи з 01.01.1988 по 31.12.1992, становить 499,26756 грн.

            Визначаємо розмір пенсії на 01 березня 2014 року з урахуванням коефіцієнтів зростання середньої заробітної плати:

499,26756 грн х 3,84142 х 1,36730 х 1,29184 х 1,29732 х 1,33696 х 1,05507 х 1,17489 х 1,17590 х 1,14909 х 1,07919 = 10620,96653 х 75% (за стаж) = 7965,72 грн, де: 3,84142; 1,3673; 1,29184; 1,29732; 1,33696; 1,05507; 1,17489; 1,17590, 1,14909 – коефіцієнти зростання середньої заробітної плати за 2005 – 2012 роки.