СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА - ДОГЛЯД ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УМОВАХ, НАБЛИЖЕНИХ ДО СІМЕЙНИХ

Міністерство соціальної політики затвердило наказ від 09.03.2021р. №115 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних», яким визначається зміст, обсяг, умови, норми та порядок надання соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних та показники її якості

Отримувачем соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних є дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі дитина з інвалідністю або дитина, яка має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних передбачають:

-       організацію забезпечення місця проживання та задоволення особистих потреб отримувача;

-   формування та підтримку навичок самообслуговування та особистої гігієни, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя;

-       виховання та розвиток особистості;

-       сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних послуг;

-       організацію дозвілля та відпочинку;

-       організацію надання додаткових соціальних послуг (за потреби).

Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.

Індивідуальний план складається протягом семи робочих днів за результатами визначення індивідуальних потреб отримувача на строк, визначений рішенням міждисциплінарної команди, який за потреби переглядається впродовж строку надання соціальної послуги з метою коригування з урахуванням індивідуальних потреб отримувача, але не рідше одного разу на квартал.

Планування роботи проводиться спільно з отримувачами та містить зрозумілі їм цілі та заходи. До планування роботи долучаються батьки отримувачів, якщо вони не обмежені в батьківських правах і це не суперечить інтересам отримувача, інші законні представники. Завдання мають формулюватися чітко та конкретно і бути досяжними в реалізації. Для виконання завдань визначаються відповідальні особи, які входять до складу міждисциплінарної команди. Індивідуальний план складається у двох примірниках і підписується членами міждисциплінарної команди та представником служби у справах дітей.

В індивідуальному плані зазначаються:

-         загальні відомості про отримувача;

-         заходи за розділами, що становлять зміст соціальної послуги;

-         очікувані результати;

-         періодичність та строк виконання заходів;

-         відомості про виконавців заходів;

-         дані моніторингу результатів надання соціальної послуги та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Соціальна послуга догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних, в обсягах, визначених Державним стандартом, надається безоплатно.

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (на визначений у договорі строк).

Строки надання соціальної послуги визначаються індивідуально відповідно до договору про надання соціальної послуги з урахуванням вимог законодавства.

Строки узгоджуються з отримувачем або його законним представником після визначення індивідуальних потреб отримувача, складання індивідуального плану та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.