РОЗІРВИ КОЛО НАСИЛЬСТВА

Насильство - одна з найбільш поширених форм порушення прав людини. Зазвичай, найбільше страждають від насильства жінки, діти, а також люди старшого віку. Найпоширенішим і найбільш складним для протидії є домашнє насильство. 

Насильством в сім’ї, відповідно до статті 1 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», визнаються будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Відеоролики: «Розірви коло насильства»

                       «Говори проти насильства»