СІМЕЙНА (ДОМАШНЯ) ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Вступило в дію Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від №955 10.07.2019 року та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 року за №852/33823.

Заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть організовувати здобуття освіти за екстернатною формою (екстернат), сімейною (домашньою) формою та педагогічним патронажем.

Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років. Батьки яких виявили бажання організувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

Батьки здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб'єктів освітньої діяльності, у тому числі суб'єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

 Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки.

Ознайомитися з Положенням можна за посиланням: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33823.html