ВІДКРИТИЙ МІКРОФОН «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»

17 червня 2020 року комунальним закладом Сумської районної ради – Сумська районна бібліотека для бібліотечних працівників районних книгозбірень був проведений відкритий мікрофон «Національно-патріотичне виховання молоді в умовах сучасних викликів».

У дистанційному форматі через мобільний додаток «Viber» обговорені питання про те, що сьогодення ставить перед бібліотечними працівниками важливе та невідкладне завдання – виховати свідомого громадянина, патріота рідної землі, який володіє всіма перерахованими вище якостями. Ці рекомендації будуть корисними бібліотечним працівникам для впровадження в свою роботу.

Патріотичне виховання молоді є одним з пріоритетних завдань бібліотек. Патріотизм – головна моральна цінність людства, духовна основа розвитку української державності, стержень виховання молодого покоління. Тому для формування патріотичної свідомості юнаків і дівчат бібліотечні працівники повинні об’єднати свої зусилля з усіма, кому небайдужа доля Батьківщини, хто хотів би бачити її вільною, могутньою та процвітаючою.

Уже ціле покоління молодих людей виросло в принципово іншому політичному й соціальному просторі. Теперішні юнаки та дівчата орієнтуються скоріше не на досвід і цінності своїх батьків, а на актуальні знання сучасності.

Складний процес національно-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей користувачів. Пріоритетну роль тут повинні відігравати активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення й базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. До них належать різноманітні види дискусій, ситуаційно-рольові ігри, ігри-драматизації, «мозкові атаки», інтелектуальні аукціони, методи аналізу проблемної ситуації. Проте не слід нехтувати й традиційними бесідами, диспутами, лекціями, конференціями, різними формами роботи з книгою та періодикою.