ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН У ВІДДІЛІ КУЛЬТУРИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Відділ культури районної державної адміністрації, реалізуючи вимоги Закону України “Про звернення громадян” та Указу Президента України від  07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи  щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, проводить роботу щодо удосконалення організації роботи зі зверненнями громадян. Вживаються заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо одержання обґрунтованої, повної та своєчасної відповіді на звернення. На апаратних нарадах при начальникові відділу обговорюються питання  підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян.

У І півріччі 2019 року до відділу культури районної державної адміністрації надійшло 6 звернень громадян, з них 1 – депутатське звернення. Питання, які були порушені у зверненнях, стосувалися охорони культурної спадщини, роботи закладів культури клубного типу та мистецьких шкіл району. Всі звернення були об֦’єктивно розглянуті,  відповіді заявникам надані у встановлені законодавством терміни.

Начальник відділу проводить особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіка.

Відділ культури районної державної адміністрації прикладає зусиль щодо об’єктивного та неупередженого розгляду  кожного звернення, усунення причин, що спричиняють повторні звернення.