Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім'ї осіб, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо  ці  права  не були поновлені;
 • були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та  гідності,  статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,  а також за злочини, передбачені  статтями  148, 150, 150-1,  164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не  зняту3,  в установленому законом порядку, судимість за вчинення інших злочинів;
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • страждають на  хвороби,  перелік  яких  затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
 • є інвалідами I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду;
 • проживають на  спільній  житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку  чи  спосіб  життя,  що  може негативно  вплинути  на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;
 • не мають постійного місця проживання та постійного  заробітку (доходу);
 • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання.