Втрата статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Дитина втрачає статус у разі поновлення піклування обох або одного з батьків на підставі:

1) скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав;

2) поновлення матері, батька дитини у батьківських правах;

3) скасування рішення суду про відібрання  дитини  у  батьків без позбавлення батьківських прав;

4) рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому порядку була відібрана у них;

5) скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними;

6) рішення   суду   про   визнання   матері,   батька  дитини дієздатними;

7) скасування рішення суду про оголошення  матері, батька дитини померлими;

8) скасування  рішення  суду про  оголошення матері,  батька дитини безвісно відсутніми;
9) усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду;

10) визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження;

11) встановлення   факту   батьківства,   що  підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини;

12) документів, що підтверджують особу дитини, відомостей про батьків та висновку органу  опіки та  піклування  про  можливість передачі батькам (або одному з них) дитини;

13) довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти,  заяви  матері,  батька,  поданої районній,  районній у мм.  Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської,  районної у місті ради, про повернення їм  дитини та висновку цього органу про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові;

14) досягнення нею повноліття.