Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ

по отриманню публічної інформації

 

Розпорядник інформації Відділ культури Сумської районної  державної адміністрації

Кому Начальнику відділу культури Сумської районної державної адміністрації Холодьону Ю.М.

Організація

 

 

Загальний опис необхідної інформації

 

 

 

або

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

 

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

Вказати поштову адресу

Факсом

Вказати номер факсу

Електронною поштою

Вказати Е-mail

В усній формі

Вказати номер телефону

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

 

Дата запиту

 

 

 

Зареєстровано__________________________________________________________________________________________________________________________