Районний організаційно-методичний центр народної творчості культурно-освітньої роботи (РОМЦ НТ і КОР)

Адреса: 40009, м. Суми Сумської області, вул. Іллінська, 97, кабінет 19/2.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон:  ( 0542 ) 610 -957

Завідуюча  - Вініченко Світлана Миколаївна

 

Розпорядок роботи:

ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР: 8.00 - 17.15

П’ЯТНИЦЯ:                    8.00-16.00

Перерва:                       12.00 - 13.00

 

Положення                         

 

Комунальний заклад Сумської районної ради – Садівська дитяча школа мистецтв

Адреса: 42343, Сумська область,Сумський район, вул.Войти , буд.15

Директор – Дейнека Іван Григорович

Заступник  директора  з навчальної роботи – Москаленко Олена Дмитрівна

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний телефон:  ( 0542 ) 695 -487

 

Розпорядок роботи:

ПОНЕДІЛОК – П’ЯТНИЦЯ: 9.30 - 18.00

Перерва:                           12.00 - 12.30

Комунальний заклад Сумської районної ради – Косівщинська дитяча школа мистецтв

Адреса:  42342,Сумська область, Сумський район, с.Косівщина, вул.Шкільна, 16 Б

Директор  - Фідірко Олексій Андрійович

Контактний телефон:  (0542) 698-534

 e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розпорядок роботи:

 ПОНЕДІЛОК – П’ЯТНИЦЯ: 9.30 - 18.00

Перерва:                           12.00 - 12.30

Комунальний заклад Сумської районної ради – Низівська дитяча музична школа

Адреса: 42355, Сумська область, Сумський район, смт Низи, вул.Шлях, 10

Директор  - Нечаєва Вікторія Анатоліївна

Контактний телефон:  0507198199

  

Розпорядок роботи:

ПОНЕДІЛОК – П’ЯТНИЦЯ: 11.00 - 19.30

Перерва:                           12.00 - 12.30

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію до Сумської районної державній адміністрації

Запитувач має право звернутися до Сумської районної державної адміністрації із запитом на інформацію, що отримана або створена в процесі її управлінської діяльності чи знаходиться у володінні районної державної адміністрації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

З метою максимального спрощення процедури подання запиту на отримання публічної інформації використовується відповідна форма запиту, яку можна отримати в приміщенні районної державної адміністрації (каб. № 36) або на офіційному веб-сайті Сумської районної державної адміністрації в розділі «Доступ до публічної інформації».

 В запиті  обов’язково вказується:

1) ім'я (найменування) запитувача;

2) поштова адреса або адреса електронної пошти,  номер телефону, якщо такий є;

3) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити щодо надання публічної інформації приймаються у Сумській районній державній адміністрації за адресою: вул. Іллінська, 97, м. Суми у робочі дні (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:15, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00).

Запити можуть подаватися на вибір запитувача:

усно (безпосередньо в каб. № 36)

телефоном за №  66-06-29

факсом за № 66-35-55

електронною поштою за спеціальною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

письмово за адресою: вул. Іллінська, 97, м. Суми, 40009.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не в змозі подати письмовий запит особисто, його оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію, та надає копію запиту особі, яка його подала.

При необхідності начальник загального відділу апарату Сумської районної державної адміністрації надає запитувачам консультації в частині оформлення запиту.

До визначення на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України граничних норм розміру плати за копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок, надання Сумською районною державною адміністрацією публічної інформації у відповідь на інформаційний запит здійснюється безкоштовно.

Відповідь запитувачу надається на пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на почтову або електронну адресу, факсом або телефоном).

Відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян.

Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Сумська районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли Сумська районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, обласна державна адміністрація має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з вказівкою на причини незадоволення запиту у визначений законом термін та строк, у який запит буде задоволено.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді Сумською районною державною адміністрацією інформаційних запитів, мають право на підставі ст.23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись до голови Сумської районної державної адміністрації або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян у письмовому вигляді

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником

якої є відділ культури Сумської районної державної адміністрації

 

Відділ культури Сумської районної державної адміністрації має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.

За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими.

Відповідно  до  Закону України «Про інформацію»  основними видами інформації за змістом, якою володіє відділ культури  Сумської районної державної адміністрації є:

правова інформація (Конституція України, Закони України, постанови Верховної Ради, акти Президента України та Кабінету Міністрів України);

інформація про фізичну особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження працівників адміністрації);

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в  культурі);

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи) інші види, зокрема:

1. Інформація провідділ культури  Сумської районної державної адміністрації.

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку

1.3. Інформація про організаційну структуру (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку керівників структурних підрозділів)

1.4. Положення та Статути структурних підрозділів відділу культури Сумської районної державної адміністрації

1.5. Перелік закладів культури, які функціонують на території Сумського району

2. Інформація про діяльність відділу культури Сумської районної державної адміністрації

2.1. Положення про відділ культури Сумської районної державної адміністрації.

2.2. Плани роботи (річний,  місячні)

2.3. Звіти про виконання планів роботи

2.4. Інформація про наради, семінари

2.5. Інформація про  роботу Ради з культурного будівництва

2.6. Плани, звіти структурних підрозділів відділу культури Сумської районної державної адміністрації

 

3. Інформація про нормативно-правову діяльність районної державної адміністрації та засідання, що проводяться

3.1. Проекти нормативно-правових актів, що підлягають обговоренню.

3.2.  Накази  начальника відділу культури Сумської районної державної адміністрації

3.3. Протоколи апаратних нарад при начальнику відділу культури Сумської районної державної адміністрації

4. Інформація про доступ до публічної інформації

4.1. Форми запитів на інформацію

4.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію

5. Перелік територіальних органів центральних органів  виконавчої влади, номери їх засобів зв’язку, номери засобів зв’язку їх керівників, основні функції

6. Інформація про державну реєстрацію у районному управління юстиції у Сумській області нормативно-правових актів виданих районною державною адміністрацією

7. Інформація з антикорупційної діяльності

7.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в районній державній адміністрації

7.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в районній державній адміністрації

9. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби

9.1. Вакансії в структурних підрозділах  районної державної адміністрації та її апарату

9.2. Інформація про нагородження Почесними грамотами, Подяками голови районної державної адміністрації, відділу

9.3. Протоколи засідань атестаційних комісій працівників культури

9.4. Посадові інструкції  працівників

9.5. Інформація про чисельність, склад та рух кадрів

9.6. Інформація про доходи  та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей

9.7. Інформація щодо навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців

9.8. Інформація про відрядження керівництва та працівників

9.9.Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби

9.10.Інформація з питань планово-фінансової діяльності та  матеріально-технічного забезпечення

9.11 Кошторис відділу культури  Сумської районної державної адміністрації

9.12. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм

9.13. Інформація з питань бухгалтерського обліку

9.14. Графік проведення особистого прийому громадян начальником відділу культури  Сумської районної державної адміністрації

9.15.  Статистична інформація по зверненнях пільгових категорій громадян

9.16.Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються відділом культури  Сумської районної державної адміністрації

9.17. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення

10. Інформація з питань організації контролю  за виконанням документів

10.1. Статистичні та аналітичні довідки про стан виконання документів

10.2. Інформація про цільові програми

11. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ)

 

Районна державна адміністрація: Спеціальне місце для роботи запитувачів з інформацією – 2 поверх, каб. № 19/4, відділ культури  РДА, тел. 610-923.

 Вакулішина Вікторія Володимирівна  - головний спеціаліст  відділу культури    РДА є відповідальною особою за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та здіснення контролю за наданням відповідей на інформаційні запити, що надходять до відділу культури РДА. (каб. № 19/4, 2 поверх,тел. 610 - 923)