Сумська районна рада

Погодження клопотання на отримання гірничого відводу.

Погодження клопотання про надання надр  у користування з метою: геологічного вивчення родовищ корисних копалин; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ.

Погодження клопотання про надання надр у користування з метою видобування корисних копалин.

Погодження клопотання про надання надр у користування для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод).