ПЕРЕЛІК основних нормативно-правових актів України

ПЕРЕЛІК

основних нормативно-правових актів

 

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс

Цивільний кодекс

Сімейний кодекс України

Земельний кодекс України

Житловий кодекс УРСР

Лісовий кодекс України

Водний кодекс України

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (зі змінами)

Закон України  «Про державну службу» (зі змінами)

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  (зі змінами)

Закон України  «Про доступ до публічної інформації»

Закон України  «Про інформацію» (зі змінами)

Закон України  «Про звернення громадян»(зі змінами)

Закон України  «Про статус депутатів місцевих рад»

Закон України  «Про статус народного депутата України»

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами)

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон України  «Про землеустрій»

Закон України  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (зі змінами)

Закон України «Про архітектурну діяльність»

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»

Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва»

Закон України  «Про молоко та молочні продукти» (зі змінами)

Закон України  «Про племінну справу у тваринництві» (зі змінами)

Закон України  «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність (зі змінами)

Закон України  «Про металобрухт» (зі змінами)

Закон України  «Про зовнішньоекономічну діяльність» (зі змінами)

Закон України  «Про режим іноземного інвестування» (зі змінами)

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах» (зі змінами)

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України  «Про видавничу справу» (зі змінами)

Закон України  «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами)

Закон України  «Про рекламу» (зі змінами)

Закон України  «Про охорону археологічної спадщини» (зі змінами)

Закон України  «Про гастрольні заходи в Україні» (зі змінами)

Закон України  «Про кінематографію»   (зі змінами)

Закон України  «Про свободу совісті та релігійні організації» (зі змінами)

Закон України  «Про цивільну оборону України»

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Закон України  «Про правові засади цивільного захисту»

Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Закон України «Про охорону праці» зі змінами та доповненнями

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропро-мислового комплексу України»

Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарської техніки»

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

Закон України «Про Державний реєстр виборців»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про позашкільну  освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту дорослих»

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»

Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про господарські товариства»

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)»

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2003 № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 996 «Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 880 «Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посади керівників

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 № 1374 «Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення з посад керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Положення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 851 «Про затвердження Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1420 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 «Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.96 № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1183 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2011 рік»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1998 № 1540 «Про державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 27 «Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 27 «Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження порядку впровадження діяльності усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05 2010 № 362 «Питання організації діяльності міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади в регіонах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1432 «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку в надзвичайних ситуаціях»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2010  № 927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 959 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 403 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.1998 № 298 «Про розміри зборів за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 209 «Про деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. №868 «Про затвердження типових положень про орган (відділ) ведення Державного реєстру виборців та про регіональний орган (відділ) адміністрування Державного реєстру виборців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших  установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.1998 № 499 «Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1262 «Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового Управління Збройних Сил»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 614 «Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422 «Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05. 1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2009 № 37/2009 „Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 844 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2009 № 613  «Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 282 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 № 1389 «Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.09 № 557 «Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільсько-господарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 «Про  затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 № 1594 «Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2005 № 1262 «Про заходи щодо підготовки та участі спортсменів України у ХХ зимових, ХХІХ літніх Олімпійських, ІХ зимових і ХІІІ літніх Паралімпійських, ХVI зимових та ХХІ літніх Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 «Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222 «Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 373 «Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 632 «Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 273-р  «Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

Постанова  Кабінету Міністрів України  від 21 травня 2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України.  від 01.07.2009 №724 «Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру»

Постанова Кабінету Міністрів України від  17.07.2009  № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від  13.07.2011  № 740 « Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

 

Постанова Центральної виборчої комісії від 15.10.2010 № 415 «Про форми заяв осіб щодо включення до Державного реєстру виборців та повідомлення про включення виборця до Державного реєстру виборців»

Постанова Центральної виборчої комісії від 01.04.2011 № 57 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси»

Постанова Центральної виборчої комісії від 19.05.2011 № 69 «Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

Наказ Мінагрополітики від 26.10.2009 № 755 «Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами інспекції державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та присів з питань, що належать до їх компетенції»

Наказ Мінагрополітики від 01.04.2010 № 165 «Про затвердження Порядку позбавлення трактористів-машиністів права на керування тракторами, комбайнами, іншими самохідними сільськогосподарськими машинами»

Наказ Мінагрополітики від 02.04.2010 № 170 «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів»

Наказ Мінагрополітики від 06.04.2010 № 173 «Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних  шасі, самохідних сільсько-господарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільсько-господарської техніки, інших механізмів»

Наказ інспекції Держтехнагляду облдержадміністрації від 12.03.2011 № 25 «Про  затвердження методичних рекомендацій щодо групування послуг та сплаті зборів за них»

Наказ інспекції Держтехнагляду облдержадміністрації від 10.06.2010 №53 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженої юридичної особи з присвоєння ідентифікаційних номерів, установки реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машинах, вузлах і агрегатах» (зі змінами)

Наказ Головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань» (зі змінами)

Наказ Головного Управління Державної служби України від 29.11.2010 № 300 «Про внесення змін до наказу Головдержслужби від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців»

Наказ Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»

Наказ Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004  № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»