ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ ПИТАНЬ, РОЗГЛЯД ЯКИХ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 1. Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку (частина з статті 16 Закону України «Про звернення громадян»).
 2. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах (стаття 232 Кодексу закону про працю України).
 3. Оскарження рішення комісії по трудових спорах (стаття 228 Кодексу закону про працю України).
 4. Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, спори у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом (пункт 2, статті 158 Земельного кодексу України).
 5. Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду (стаття 50 Закону України «Про нотаріат»).
 6. Заяви про оскарження постанови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, чи прокуратури подаються до суду. (стаття 14 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»).
 7. Питання щодо виконання рішень судів та рішень інших органів (посадових осіб) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках - на приватних виконавців(стаття 1 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»).
 8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку (пункт 2, стаття 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
 9. Питання, що стосуються зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, які відносяться до компетенції Верховної Ради України (пункт 29, стаття 85 Конституції України)
 10. Скарги на рішення органів влади місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів (крім делегованих повноважень).
 11.  Скарги на роботу банківських установ, порядку роботи з клієнтами банків.