Повідомлення про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Сумській районній державній адміністрації

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) проводиться робота по формуванню нового складу громадської ради при Сумській районній державній адміністрації (далі – громадська рада).

Розпорядженням голови Сумської районної державної адміністрації від 05.04.2019 № 146-ОД утворена ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Сумській районній державній адміністрації (далі – ініціативна група).

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при Сумській районній державній адміністрації (далі – установчі збори) будуть проведені відповідно доТипового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

Відповідно до протоколу № 1 від 19.04.2019 засідання ініціативної групи з 04 травня 2019 року розпочинається прийом документів для участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради.

 

Установчі збори відбудуться о 13 годині 18 червня 2019 року в конференц-залі Сумської районної ради.

Основними завданнями громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

Зразки заяви та інших документів (зразки 1-5) необхідно завантажити за цим посиланням.

До заяви додаються:

1) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (зразок 1);

 

2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (зразок 2);

 

3) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчена в установленому порядку (надписом «Копія вірна», підписом керівника та печаткою організації у разі наявності).

Відповідно до протоколу засідання ініціативної групи від 07.02.2019 для ІГС, які не мають статусу юридичної особи, дозволяється подати роздруковану та засвідчену підписом керівника інформацію з Реєстру громадських об’єднань;

 

4) витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчений в установленому порядку (надписом «Копія вірна», підписом керівника та печаткою організації у разі наявності);

 

5) інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (зразок 3);

 

6) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності) (зразок 4);

 

7) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (зразок 5).

 

Також разом з документами просимо подавати на електронних носіях або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства (документ № 2) та інформацію про результати діяльності інституту громадянського суспільства (документ № 6) в форматі Microsoft Word з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Сумської районної державної адміністрації до проведення установчих зборів відповідно до вимог Типового положення.

 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. 

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим пункту 8 Типового положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

 

Документи приймаються за адресою м. Суми, вул. Іллінська, 97, к. 37, (3 поверх Сумської районної державної адміністрації) до 17.00 20 травня 2019 року.

 

Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сумської районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи Іржавська Альона Миколаївна, телефон (0542) 66-35-61, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Порядок проведення установчих зборів:

1. Відкриття установчих зборів уповноваженим представником ініціативної групи.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови зборів.

4. Обрання секретаря зборів.

5. Заслуховування інформації голови або уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність.

6. Визначення кількості членів громадської ради (але не більше 35).

7. Визначення способу проведення рейтингового голосування (відкрите, таємне).

8. Виступи учасників установчих зборів з питань презентації своєї діяльності (за бажанням, до 2 хвилин).

9. Рейтингове голосування.

10. Підрахунок лічильною комісією голосів та складання рейтингу учасників установчих зборів.

11. Оголошення результатів обрання громадської ради.

12. Визначення дати та часу проведення першого засідання громадської ради.

 

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів

для формування нового складу громадської ради при Сумській районній державній адміністрації 

Богатир

Олена Петрівна

  -

керівник апарату Сумської районної державної адміністрації, голова ініціативної групи

Садова

Тетяна Анатоліївна

  -

начальник відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сумської районної державної адміністрації, заступник голови ініціативної групи 

Іржавська

Альона Миколаївна 

 

Довгополий

Анатолій Олексійович

 

Павленко

Олег Олександрович 

  - 

 

 

  -

 

 

  -

головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату Сумської районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи

 

УПЦ Київського патріархату Сумська єпархія Свято-Троїцька парафія с. Сад (за згодою)

 

голова правління ГО «Антикорупційна правозахисна агенція» (за згодою)

Строкін

Олександр Володимирович

- 

 

голова профспілки працівників агропромислового комплексу Сумського району (за згодою)

Супрун

Микола Степанович

-

 

голова Сумського районного відділення

Всеукраїнського об’єднання ветеранів (за згодою)