ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ У СІЧНІ– ТРАВНІ 2018 РОКУ

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності по Сумській області у січні–травні 2018 року

 

 

  

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

 

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

 

Промисловість

B+C+D+Е

19301610,9

100,0

 

  Добувна та переробна

  промисловість

B+C

15061840,5

78,0

 

    Добувна промисловість і

    розроблення кар’єрів

B

3895979,3

20,2

 

    Переробна промисловість

С

11165861,2

57,8

 

   з неї

 

 

 

   виробництво харчових продуктів,

   напоїв і тютюнових виробів

10-12

3428541,2

17,8

 

 

   текстильне виробництво,

   виробництво одягу, шкіри,

   виробів зі шкіри та інших

   матеріалів

13-15

358645,4

1,9

 

   виготовлення виробів з деревини,

   виробництво паперу та

   поліграфічна діяльність 

16-18

410885,3

2,1

 

   виробництво коксу та продуктів

   нафтоперероблення

19

1

1

 

   виробництво хімічних речовин і

   хімічної продукції

20

1543899,9

8,0

 

   виробництво основних

   фармацевтичних продуктів і

   фармацевтичних препаратів

21

362985,6

1,9

 

   виробництво гумових і

   пластмасових виробів, іншої

   неметалевої мінеральної   продукції

22, 23

794196,1

4,1

 

   металургійне виробництво,

   виробництво готових металевих

   виробів, крім машин і  устатковання

24, 25

1400356,8

7,3

 

   машинобудування, крім ремонту і

   монтажу машин і устатковання

26-30

2447959,7

12,7

 

  Постачання електроенергії, газу,

  пари та кондиційованого повітря

D

4054421,5

21,0

 

  Водопостачання; каналізація,  

  поводження з відходами

Е

185348,9

1,0

                 

_____________

1  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.