ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 1 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

Cума заборгованості з виплати заробітної плати у Сумській області станом на 1 червня 2018 року відносно фонду оплати праці за травень  2018 року складала 11,8% (по Україні – 3,7%) і у рейтингу регіонів область займає 24 місце.

Показник задіяний у щоквартальному моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, порядок проведення якого  визначений Постановою Кабміну від 21.10.15 №856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики».

Джерело інформації: Державне статистичне спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці" та "Стан виплати заробітної плати" (форма № 1-ПВ  (місячна).

Додаток: «Заборгованість із виплати заробітної плати у Сумській області на 1 червня 2018 року» на 4 аркушах в 1 примірнику.