ПОТУЖНІСТЬ І ВІДПУСК ЕНЕРГІЇ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ У 2017 РОЦІ

 

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії у 2017 році

 

Установлена електрична потужність, кВт

Обсяг відпуску електричної енергії,
тис. кВт×год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Обсяг відпуску теплової енергії, Гкал

Усього

200998

221766

3644

2462586

Теплові електростанції

1

1

1

1

Теплоелектроцентралі

167750

201868

1446

926850

Гідроелектростанції

1

1

х

х

Теплоцентралі (котельні)

х

х

2098

14105440

Утилізаційні установки

1

1

1

1

Електрокотли

х

х

8

10941

Інші енергогенеруючі установки

4038

1

1

644

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України
«Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності у 2017 році1

 

Теплоенергія,
 Гкал

Електроенергія, тис.кВт×год

обсяг  використання теплоенергії - усього

витрати  на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії - усього

витрати  на виробництво продукції (виконання робіт

 

Усього

1205498

652303

1254959

968009

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

47558

43635

68661

63754

Промисловість

699824

580267

877420

753924

Будівництво

1811

850

6376

4425

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3986

908

14452

6124

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

29366

21156

139649

125262

Тимчасове розміщування й організація харчування

486

1141

120

Інформація та телекомунікації

3807

8018

5059

Фінансова та страхова діяльність

2

2

2

2

Операції з нерухомим майном

6279

91

29806

4119

Професійна, наукова та технічна діяльність

6830

3320

4020

1458

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8659

532

16157

3477

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

174137

37923

43

Освіта

122036

25788

112

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

95212

23353

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2667

543

Надання інших видів послуг

2069

1544

308

132

1  Без урахування обсягів відпущених населенню.

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України    «Про державну     статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.