СЕРГІЙ ЧИКАЛОВ: "СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ, РОБОТОДАВЦІВ ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЄ НА СТАН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ"

На цьому наголосив директор Сумського районного центру зайнятості у звіті з основних показників роботи Сумського районного центру зайнятості за 10 місяців 2013 року.

З метою забезпечення зайнятості населення району та раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності рішенням п’ятнадцятої сесії шостого скликання Сумської районної ради від 20.04.2012 року була затверджена районна програма зайнятості населення на 2012-2014 рік. Спільна діяльність органів влади, центру зайнятості, роботодавців по її реалізації позитивно впливає на стан зайнятості населення району.

Протягом звітного періоду послугами центру зайнятості скористалося 1372 безробітних громадян, що на 112 осіб менше, ніж у минулому році. Крім того до центру зайнятості звернулася 330 осіб, з числа не  зареєстрованих, як безробітні та такі що перебувають на обліку.

У структурі незайнятих громадян 46,4% складали жінки, 35,0%- молодь у віці до 35 років. 54,2 %- особи, які займали робітничі місця, 28,6 % особи, які працювали на посадах службовців, 17,1 % - особи без професії.

За причинами незайнятості в 63,4% - це особи, які були звільнені за угодою сторін, 11,7% - в зв’язку з закінченням дії строкового договору, 9,0% - звільнені за власним бажанням, 5,8% - вивільнені у зв’язку зі змінами у виробництві, 4,7 % - особи, які не були зайняті з різних причин більше року.

Центром зайнятості здійснювались активні заходи щодо працевлаштування безробітних. За цей період працевлаштовано 527 безробітних та 249 осіб, що не були зареєстровані як безробітні. Загалом це на 68 осіб більше ніж у минулому році.

Рівень працевлаштування у порівнянні з минулим роком зріс на 1,3 %. Також працевлаштовані 172 особи із числа неконкурентоспроможних на ринку праці.

Станом на 01.11.2013 року перебувало на обліку в центрі зайнятості 443 безробітних, що на 75 більше, ніж у минулому році.

Шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцю працевлаштовано 7 осіб.

Система організації професійного навчання безробітних здійснювалася в напрямі максимального задоволення потреб роботодавців у робочих кадрах необхідного професійно-кваліфікаційного рівня.

За 10 місяців 2013 року на професійне навчання направлено 289 безробітних (на 41 більше ніж за аналогічний період минулого року). Рівень охоплення профнавчанням 21,06 % (у минулому році – 16,7%), рівень працевлаштування після закінчення профнавчання складає 92,3%.

Для підтримання безробітних у започаткуванні власної справи державною службою зайнятості надана одноразова виплата допомоги по безробіттю 6 особам.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості незайнятих громадян та повернення їх до продуктивної зайнятості за ініціативою районного центру зайнятості, спільно з райдержадміністрацією та місцевими органами влади і роботодавцями організовані оплачувані громадські роботи. Виконувалися роботи по підготовці до весняно-польових робіт, благоустрою населених пунктів, зон відпочинку, впорядкуванню територій, кладовищ, меморіалів, на об’єктах соціальної сфери тощо. Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах 292 громадянина. На оплату праці використано 150,52 тис. грн. з них коштів Фонду 29,8 тис. грн., місцевих бюджетів-29,8 тис. грн.. та 91,0 тис. грн. коштів підприємств. Питома вага осіб,які брали участь в громадських роботах, складає 21,3%, що приблизно на рівні минулого року.

Зростанню показників надання соціальних послуг Сумським районним центром зайнятості сприяли  активні форми роботи як з роботодавцями, так і з незайнятим населенням. Роботодавці постійно отримували інформацію про можливості служби зайнятості в укомплектуванні вільних робочих місць, зокрема шляхом організації професійного навчання безробітних, у тому числі безпосередньо на виробництві, та надання компенсації єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця та працевлаштуванні осіб, які мають додаткові гарантії при працевлаштуванні.

З початку року 212 роботодавець подав інформацію про 939 вільних робочих місця, рівень укомплектування вакансій склав 75,0 %.

Найкращий захист від безробіття – це вибір професії, затребуваної на ринку праці. Тому проведення профорієнтаційної  роботи є одним із пріоритетів діяльності служби зайнятості. Центром зайнятості реалізується інноваційний проект – програмно-апаратні комплекси для професійної орієнтації шкільної молоді «Профорієнтаційний термінал». Встановлені 16 терміналів у загальноосвітніх навчальних закладах. Інформація на терміналах постійно оновлюється.

Загалом профорієнтаційними послугами охоплено 3785 громадянин. Із них 1238 складають особи із числа незайнятого населення, решта осіб – зайняте населення. Серед зайнятого населення більшість складає учнівська молодь. Загалом, профорієнтаційними послугами було охоплено 1882 учнів ЗОНЗ.

На реалізацію активних заходів сприяння зайнятості та матеріальне забезпечення безробітних витрачено загалом більше 6 млн гривень з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

З початку року на обліку в центрі зайнятості перебували та отримувалив повний комплекс профінформаційного та матеріального забезпечення 26 інвалідів. 4 працевлаштовано, троє проходили професійне навчання.

Центр зайнятості використовує всі можливості щодо забезпечення зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Але дане питання більш ефективно може бути вирішене при зацікавленості роботодавців щодо створення спеціалізованих або адаптованих робочих місць для інвалідів.

Робота по виконанню районної програми зайнятості продовжується.