ПРЕС-ВИПУСК ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ У СУМСЬКОМУ РАЙОНІ 20.05.2015

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У СУМСЬКОМУ РАЙОНІ

У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2015 РОКУ

          Кількість наявного населення Сумського району станом на 1 квітня 2015р., за оцінкою, становила 62363 особи, з них міських жителів – 10862 особи (17,4%), сільських жителів – 51501 особа (82,6%).

         Упродовж січня–березня 2015р. чисельність населення району зменшилась на 18 осіб. Основною причиною цього зменшення є природне скорочення (перевищення кількості померлих над кількістю народжених) на 165 осіб,  у той час, як міграційний приріст склав 147 осіб.

         Природне скорочення населення за січень–березень 2015р., проти відповідного періоду минулого року зменшилась на 15 осіб.

         У січні–березні 2015р. в районі народилося 128 немовлят, що на 26 дітей менше, ніж у січні–березні 2014р.

         Кількість померлих у січні–березні 2015р. проти відповідного періоду минулого року зменшилась на 41 особу і склала 293 особи.

         Міграційний приріст населення району у січні–березні 2015р. склав         147 осіб (у січні–березні 2014р. – 27 осіб).

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2015р.

 

Обсяги реалізації сільгосппідприємствами основних видів аграрної продукції   за січень–квітень 2015р. характеризуються такими даними:

                                                                                                                                                       (т)

 

За січень–квітень

2014р.

січень–квітень

2015р. до

січня–квітень

2014р.

Довідково: частка реалізації переробним підприємствам у загальному обсязі, %

 

+, -

%

за січень–квітень

 2015р.

за січень–квітень

2014р.

 

Зернові та зерно-бобові культури, всього

 

 

      40368,1

      

 

      -1002,9

 

                      97,6

 

 

0,6

 

 

2,3

 

  у т.ч. пшениця

9713,9

-4873,1

66,6

2,5

6,5

 

Насіння соняшника

6821,5

3037,5

180,2

33,9

5,6

 

Худоба та птиця (у живій вазі), всього

 

3577,6

 

-49,4

 

98,7

 

16,0

 

35,5

 

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

  велика рогата

  худоба

 

409,8

 

2,8

 

100,8

 

82,6

 

52,3

 

  свині

1472,0

-37,0

97,5

16,1

21,7

 

  птиця

1694,9

-14,1

99,2

-

43,6

 

Молоко та молочні продукти

 

7957,7

 

375,7

 

105,0

 

96,6

 

96,8

 

Яйця (тис.шт.)

1

1

1

1

1

 

 

1 – Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику"

За січень–квітень 2015р. аграрними підприємствами району реалізовано зернових та зернобобових культур на 2,4% менше, ніж за відповідний період минулого року. Загальний обсяг продажу худоби та птиці (у живій вазі) за січень–квітень 2015р. порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 1,3%, у тому числі: м'яса свиней  на 2,5%, м'яса птиці на 0,8%, збільшилась реалізація м'яса великої рогатої худоби на 0,8%; реалізація молока та молочних продуктів збільшилась на 5,0 %, насіння соняшника в 1,8 раза.

Робота транспорту Сумського району  за січеньквітень 2015 року

              Підприємствами автотранспорту Сумського району, з урахуванням перевезень фізичними  особами-підприємцями, за січень–квітень 2015р. перевезено  8,8 тис.т  вантажів  та  виконано  вантажооборот  в обсязі  1631,9 тис.ткм, що відповідно на 27,3% та 30,8% менше  проти січня–квітня 2014р.

              За січень–квітень 2015р. пасажирським транспортом перевезено      835,5 тис. пасажирів та виконано 36344,6 тис.пас.км. пасажирообороту, що становить відповідно 97,9% та 107,4% до січня–квітня 2014р.  

 ЖИТЛОВІ  СУБСИДІЇ  В СУМСЬКОМУ РАЙОНІ

У СІЧНІКВІТНІ 2015р.

У січні–квітні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії  призначені  1223 домогосподарствам, що становило 94,6% від загальної кількості домогосподарств,  які звернулися за ними, з них у міській місцевості –  255 домогосподарствам, усільській – 968 домогосподарствам.

 Загальна сума призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії усічні–квітні 2015р. становила 413,7 тис.грн., з неї у міській місцевості – 89,4 тис.грн, у сільській –    324,3 тис.грн.

 Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні  2015р. склав 373,3 грн.

За кількісним  складом домогосподарств-одержувачів субсидій зазначеного виду переважають одинаки.

Фактично у квітні 2015р. субсидії отримали  3184 домогосподарства, сума нарахованих  субсидій склала  5655,9 тис.грн.

Крім того, у січні–квітні 2015р. 245 домогосподарствам призначені субсидії готівкою для   відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива   на загальну суму 321,7 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на одне домогосподарство у квітні 2015р. склав 1223,7 грн.

За кількісним складом домогосподарств, яким призначені субсидії цього виду, у квітні 2015р. переважають домогосподарства з однієї особи, їх частка у загальній кількості домогосподарств, яким призначено субсидії склала 90,0%.

РИНОК  ПРАЦІ  ЗА  СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ  2015 РОКУ

         На обліку у державній службі зайнятості Сумського району на кінець  квітня 2015р. перебувало  516 безробітних, з них 56,0% становлять жінки, 36,6% – молоді люди у віці до 35 років. Допомогу по безробіттю  отримували 84,7% осіб, які мали статус безробітного.

       Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у квітні 2015р. порівняно з березнем 2015р. зменшилась на 9,3% і на кінець  місяця  становила 39 осіб.

           За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на робітників  з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (30,8% від загальної кількості  заявлених вакансій).

           Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце по району на кінець квітня  склало 13 осіб.

           У квітні 2015р. було працевлаштовано 83 особи, які мали статус безробітного. Серед працевлаштованих 43,4% складають жінки, 36,1% – молоді люди у віці до 35 років.

        Середній розмір допомоги по безробіттю у квітні 2015р. становив  1366 грн., що дорівнює 112,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати  (1218 грн.).

 Середні ціни реалізації основних видів аграрної продукції за січеньквітень 2015р.

                                                                                               (без урахування  ПДВ та дотацій)

 

За січень– квітень 2015р.

 

Довідково:

За січень–квітень 2014р.

грн. за т

грн. за т

у % до січня–квітня 2014р.

Зернові та зернобобові культури, всього

 

2757,6

 

232,8

 

1184,5

у т.ч. пшениця

2864,3

184,2

1555,2

Насіння соняшнику

7378,6

229,5

3215,4

Худоба та птиця

(у живій вазі), всього

 

19703,8

 

142,0

 

13869,5

  у тому числі

 

 

 

  велика рогата худоба

18015,7

172,7

10422,1

  свині

21293,8

137,0

15539,9

  птиця

18736,9

141,7

13220,9

Молоко та молочні продукти

 

3884,6

 

113,1

 

3433,8

Яйця (за тис.шт,)

1

1

1

 

1 – Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику"

         Середня ціна зернових та зернобобових культур за всіма напрямками реалізації за січень–квітень 2015р збільшилися у 2,3 раза, насіння соняшнику у 2,3 раза, м'яса великої рогатої худоби у 1,7 раза, м'яса свиней – на 37,0%, м'яса птиці – 41,7%, молока та молочних продуктів – на 13,1%.

      Станом на 1 травня 2015р. в господарствах району залишилось зерна (власного та прийнятого на зберігання), всього –16851,6 т, у т.ч. пшениці –     8458,1 т, ячменю – 3292,6 т, кукурудзи – 3015,3 т, насіння соняшнику –  751,0 т.