ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ПОДАННЯ СКАРГ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Мінфін наказом від 21.10.2015 N 916 затвердив Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами. Порядком встановлена процедура оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження.

Цей Порядок не застосовується щодо оскарження рішень контролюючих органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, дій або бездіяльності, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.

Не підлягають адміністративному оскарженню:

грошові зобов'язання, самостійно визначені платником податків;

рішення контролюючих органів, які оскаржені платником податків у судовому порядку.

Скарга подається у письмовій формі до контролюючого органу вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Скарги на рішення та на дії контролюючих органів викладаються та подаються окремо.