ЗАКУПІВЛЮ СІЛЬГОППРОДУКЦІЇ У ФІЗИЧНИХ ОСІБ СЛІД ОФОРМЛЯТИ ДОКУМЕНТАЛЬНО

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, це встановлено ст. 9 Закону України від 16.07.1999р. №996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Так, закупівлю сільськогосподарської продукції у фізичних осіб можна оформити такими первинними документами: закупівельним актом або закупівельною відомістю. Зазначені документи  повинні містити, зокрема, такі дані: місце укладання угоди; прізвище, ім'я, по батькові продавця; найменування продукції, ціну одиниці продукції; обсяг проданої продукції; суму виплачених коштів; підпис продавця про отримання даних коштів.

Крім того, у цих документах слід також зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків - продавця сільськогосподарської продукції або серію та номер паспорта (якщо продавець через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відмітку у паспорті); реквізити Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (за наявності); загальну суму нарахованого доходу та суму утриманого при виплаті коштів податку на доходи фізичних осіб.