ЩОДО ПОДАННЯ НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за базовий звітний  рік  до 01 червня року, наступного за  звітним  роком.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених   п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, така неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 Податкового кодексу для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток,тобто звітність подається за базовий звітний рік.