ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ

Останнім часом виникають ситуації, коли фізичні особи (стягувачі) після винесення рішення суду на їх користь будь – якої заборгованості, зокрема і стягнення заборгованості по заробітній платі, не пред’являють виконавчі документи на виконання до відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції.

Тому виникає необхідність роз’яснити порядок пред’явлення виконавчих документів на виконання до відділів державної виконавчої служби.

Примусове виконання рішень судів та інших посадових органів покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Після винесення рішення суду на користь фізичної особи заборгованості, стягувач повинен отримати виконавчий документ ( виконавчий лист, наказ, ухвалу…) з суду, який виніс відповідне рішення та пред’явити на виконання до виконавчої служби.

Звернемо увагу на  порядок пред’явлення  виконавчих документів  про стягнення заборгованості по заробітній платі. Виконавчі документи пред’являються до органів державної виконавчої служби, після того як стягувач отримає виконавчий лист про стягнення заробітної плати в суді, він звертається до відділу державної виконавчої служби для примусового виконання рішення суду. Заява про відкриття виконавчого провадження подається до органу ДВС у письмовій формі разом із оригіналом або дублікатом виконавчого документу.

При перевірці відповідності виконавчого документу про стягнення заробітної плати вимогам Закону України «Про виконавче провадження» (у виконавчому документі повинні бути зазначені: орган, що видав документ; дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ;  назва або ім’я боржника та стягувача, місце знаходження, перебування чи проживання, код ЄДРПОУ для юридичної особи та індивідуальний ідентифікаційний номер (РНОКПП) боржника та стягувача за його наявності, а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують боржника та стягувача чи можуть сприяти примусовому виконанню, резолютивна частина рішення; дата набрання чинності рішенням;  строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, виконавчий документ має  бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою) державний виконавець приймає виконавчий документ на виконання.  

Якщо стягувач пред’являє на виконання два або більше документів, то на  кожен поданий на примусове виконання виконавчий документ стягувачем подається окрема заява про відкриття виконавчого провадження.

Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії по виконанню рішення на території, на яку поширюється їх функції, належить стягувачу. Тобто виконавчий документ пред’являється або за фактичним знаходженням організації, підприємства або за місцем знаходження майна боржника. В разі коли боржник приватний підприємець виконавчий документ про стягнення заборгованості по заробітній платі стягувачем пред’являється  за місцем проживання боржника або знаходження організації

Строк пред’явлення виконавчого документу визначений статтею 22 Законом України «Про виконавче провадження» та становить рік з моменту набрання законної сили.

У разі пропущення строку виконання виконавчого документу державний виконавець, керуючись п.1 ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження» виносить постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження.

Пропущений строк пред’явлення виконавчого листа може бути поновлений судом, за заявою стягувача.

Суд розглядає таку заяву у десятиденний строк, якщо інше не передбачено законом.