ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАННЯ

Сьогодні актуальним питанням в діяльності органів державної виконавчої служби є питання притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні законних вимог державного виконавця, оскільки відповідні дії таких осіб часто стають на заваді повного та своєчасного примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Статтею 5 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) передбачено - вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов’язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України, державному виконавцю повинні бути безоплатно надані у встановлений ним строк інформація, документи або їх копії, необхідні для здійснення його повноважень. Невиконання  законних  вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Аналогічну норму містить і стаття 90 Закону, якою визначено - за невиконання, зокрема, законних вимог державного виконавця фізичними, юридичними чи посадовими особами винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Так, стаття 188-13 «Невиконання законних вимог державного виконавця» Кодексу України про адміністративні правопорушення   передбачає відповідальність у вигляді  накладення штрафу від двадцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за невиконання законних вимог державного виконавця щодо усунення порушень законодавства про виконавче провадження, несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання недостовірних відомостей про доходи і майновий стан боржника, неповідомлення боржником про зміну місця проживання чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом державного виконавця.

Розділом ХІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 із змінами та доповненнями визначений порядок притягнення осіб до відповідальності за правопорушення, вчинені під час виконавчого провадження.

Так, у разі порушення особою вимог Закону, в тому числі за невиконання законних вимог державного виконавця, останній складає протокол про адміністративне правопорушення. Протокол направляється для розгляду до відповідного районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк, за результатами розгляду  виноситься постанова по справі, яка повинна містити вказівку про порядок і строк її оскарження та підписується посадовою особою, яка розглянула справу.