ДО УВАГИ ВИБОРЦІВ!

Пунктом 3 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України внесені зміни до Закону України «Про Державний реєстр виборців» (далі — Закон), які відповідно до пункту 1 розділу XXXXII «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України, набули чинності з 01 липня 2020 року.

Надаємо перелік змін (нововведень), що стосуються виборців:

1. Звернення виборця щодо зміни виборчої адреси.

Звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частин третьої та четвертої статті 8 Закону. Можлива зміна виборчої адреси безвідносно до реєстрації місця проживання. Він спрямований на реалізацію виборчих прав яквнутрішньо переміщених осіб, так й інших виборців, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації або взагалі без реєстрації. Надається можливість голосувати у тих територіальних громадах, де вони фактично проживають. Обмеження щодо зміни виборчої адреси: не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу та не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця. До звернення (заяви) додаються документи, що підтверджують фактичне проживання виборця за вказаною адресою:

  1.  договір найму (оренди) житла;
  2.  документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла;
  3.  документ, що підтверджує право власності на житло;
  4.  довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  5.  документ, що засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
  6.  документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах з особою, місце проживання якої зареєстроване згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

2. Звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи.

Виборець, який виявив невключення чи неправомірне включення до Реєстру іншої особи, недостовірні відомості Реєстру стосовно іншої особи, може за власною ініціативою звернутися з письмовою заявою до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи щодо виправлення неправильностей у Реєстрі.

До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують зазначені в ній відомості (за наявності).

 3. Запит виборця до органу ведення Реєстру.

Виборець може особисто звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України), з письмовим запитом із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові, дати та місця народження, поштової адреси щодо:

  1.  змісту його персональних даних у Реєстрі, передбачених частиною першою статті 6, частиною першою статті 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців»;
  2.  прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами третьою – п’ятою статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання письмового запиту іншу особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

 4. З 1 липня 2020 року виборці мають можливість надіслати до органу ведення Державного реєстру виборців з використанням мережі «Інтернет» такі звернення:

- заяву щодо свого включення до Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) - до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України (для виборців, які проживають на території України) або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України (для виборців, які проживають чи перебувають за межами України);

- заяву про внесення змін до своїх ідентифікаційних персональних даних у Реєстрі - до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси (для виборців, які проживають на території України) або до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України (для виборців, які проживають чи перебувають за межами України);
- заяву щодо зміни своєї виборчої адреси - до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою;
- заяву про внесення змін до відомостей про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно - до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси;
- заяву щодо виправлення неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи - до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи або до відповідної закордонної дипломатичної установи України, якщо виборча адреса особи знаходиться за межами України;  
- запит щодо змісту своїх персональних даних - до будь-якого органу ведення Реєстру;
- запит щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за своєю власною виборчою адресою - до будь-якого органу ведення Реєстру.

Виборець для визначення йому органом ведення Державного реєстру виборців виборчої адреси за місцем фактичного проживання може звернутися з відповідною заявою у міжвиборчий період та у перші п’ять днів відповідного виборчого процесу або процесу референдуму – до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої відноситься місце фактичного проживання виборця.

У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

Виборець, якому за його мотивованою заявою органом ведення Реєстру буде визначено іншу виборчу адресу, ніж адреса, за якою зареєстровано його місце проживання, може звернутися до органу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни його виборчої адреси.

Звернення в електронній формі можуть бути надіслані виборцем із використанням мережі «Інтернет» за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» (кваліфікований електронний підпис).

Звернення в електронній формі створюються шляхом заповнення виборцем форми з використанням відповідного електронного сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Копія (копії) документа (документів) додається (додаються) до заяви в електронній формі у вигляді файлу (файлів) у форматі JPEG (*.jpg) або PDF (*.pdf), загальний розмір якого (яких) не повинен перевищувати 5 мегабайтів.

Звернення, надіслані з використанням мережі «Інтернет», повинні містити адресу електронної пошти заявника