РАДИЛИСЬ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Відбулося засідання громадської ради при Сумській районній державній адміністрації. З двох питань, далеко не простих, але дуже животрепетних для жителів району треба було почути думку громадськості керівництву РДА: зокрема про покращення медичного обслугову­вання населення в Центральній рай­онній клінічній лікарні (про це докладно поінформував головний лікар установи Володимир Поцелуєв). «Транспортне сполучення населених пунктів Сумсько­го району з обласним центром. Чи є про­блемою для сельчан заборона зупинок на вимогу на території м. Сум?» - так фор­мулювалося друге питання, але розгля­далося воно набагато ширше завдяки докладному інформуванню першим зас­тупником голови РДА Віктором Федор-ченком. Отже, у засіданні взяли участь голова РДА Ірина КОРНІЄНКО, голова районної ради Ірина БОЯРИНОВА - вони вносили ясність у деякі моменти при об­говоренні, а також перший заступник го­лови РДА Віктор ФЕДОРЧЕНКО, заступ­ники голови РДА Ніна МЕЛЬНИК і Віталій КРИВОШЕЙ. На фоні цілком справедли­вої гарної загальної оцінки діяльності го­ловної медичної установи району все ж таки всі разом знайшли уразливі місця, керуючись вимогами користучів послуг - постійно поліпшувати їхню якість. Зокре­ма, йшлося про роботу первинної ланки -підвищення довіри до неї з боку сільсько­го населення й про належне її робоче за­вантаження, адже ж ФАПи і ФП, амбула­торії утримуються за рахунок бюджету і віддача щодо обслуговування населення має бути відповідною.

Що стосується дру­гого питання порядку денного, то гро­мадська рада схвалила дії влади щодо організації транспортного сполучення з урахуванням потреб сільчан - вона відпо­відає чинному законодавству. Процес щодо вирішення логистичних проблем району триває.

Отже, як підкреслила голова гро­мадської ради Наталія Сенько, висновки будуть передані до райдержадміністрації, основні акценти доведені до відома жи­телів району.

Члени громадської ради вивчають пи­тання щодо стану розвитку дошкільної ос­віти у Сумському районі - інформаційний матеріал був розданий під час засідання. Наступного разу - обговорення.