ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Наразі триває робота щодо формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації.

Склад ініціативної групи затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05.04.2019 № 146-ОД «Про ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Сумській районній державній адміністрації».

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Основними завданнями громадської ради є: сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю органу; сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.