НАДБАВКИ ДО ВИПЛАТ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Українські пенсіонери можуть розраховувати на 20% надбавки до виплат за проживання в гірській місцевості

Згідно із статтею 6 закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає чи навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%.

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Організація оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється відповідно до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Для забезпечення прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на санаторно-курортне лікування у 2022 році для Сумського району затверджено кошти в сумі 263,2 тис.грн. та 11,5 тис.грн. для компенсації замість путівки.

ПРО НАРАХУВАННЯ ПІЛЬГ ТА ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗА СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» управлінням соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації нараховано пільги на житлово-комунальні послуги за серпень 2022 року в грошовій готівковій та грошовій безготівковій формах 6582 пільговикам на суму 1,2 млн. грн

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами) «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» управлінням соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації нараховано субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за серпень 2022 року в грошовій готівковій формі 2098 субсидіантам на суму 687,2 тис. грн.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Євроінтеграційні прагнення України стали невід’ємними реаліями політичного сьогодення. Підписавши і ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна продемонструвала відданість демократичним європейським цінностям та взяла на себе зобов’язання «враховувати питання рівності між чоловіками і жінками при розробці та впровадженні законів, постанов, адміністративних положень, політики і заходів»

Термін «ґендер» – означає різні соціальні ролі, обов’язки та ідентичності жінок і чоловіків та співвідношення сил між жінками й чоловіками у певному суспільстві. Ґендерні ролі та ґендерні відносини у різних країнах і культурах відрізняються й можуть бути різними навіть у різних груп одного суспільства.