ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ

Станом на 1 червня 2021 року АТ «Ощадбанк» були сформовані залишки коштів всім громадянам, які користувалися житловою субсидією або пільгою у безготівковій формі та споживали комунальні послуги на суму меншу за розмір субсидії чи пільги

Відповідно до п.9 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373, передбачено, що за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати пільг чи субсидій на рахунки пільговиків чи субсидіантів в АТ «Ощадбанк».

ДО УВАГИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» будь-які підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані виділяти та створювати робочі місця, в тому числі спеціальні для працевлаштування осіб з інвалідністю, створювати умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством

Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю складає у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб,- у кількості одного робочого місця.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Законом України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” визначено, що „професійна реабілітація - це система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням”. Професійна реабілітація має на меті забезпечити конкурентоспроможність осіб з інвалідністю на ринку праці,  їх працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці

Професійна реабілітація поєднує професійне навчання з заходами соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу. Під час проведення заходів з соціальної та психологічної реабілітації організовуються відповідні тестування, індивідуальні консультації психологів та соціальних працівників, тренінгові заняття з розвитку навичок спілкування, саморегуляції, мотивації до навчання та працевлаштування, налаштування на досягнення успіху.

ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ «РІВНІ ПРАВА ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ»

Міністерство соціальної політики  України запрошує до публічних консультацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства

В Україні активно відбуваються процеси інтеграції гендерних підходів у діяльність державних органів, що передбачає врахування потреб та досвіду різних груп жінок і чоловіків при формуванні та реалізації державної політики в економічній, політичній, культурній та соціальних сферах для отримання жінками та чоловіками рівних благ.

ФІНАНСУВАННЯ ДРУГОГО ТРАНШУ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ ЗА ЛИСТОПАД 2021 РОКУ

Була перерахована державна соціальна допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,  допомога на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю  першої групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, тимчасова державна соціальна допомога особам, які не набули права на пенсію, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях за листопад 2021 року

Кошти можна отримати в установах банку 19 листопада 2021 року.