ВЕТЕРАНІВ РЕГІОНУ ЗАПРОШУЮТЬ В ПРОЕКТ, ЯКИЙ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ КОШТИ НА НАВЧАННЯ

За підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та Європейського Союзу у регіоні реалізується проект, який дає можливість ветеранам навчатися

Основна мета проекту-сприяння реінтеграції ветеранів через допомогу у перекваліфікації, підвищенні кваліфікації та працевлаштуванні. 

ПЕРЕВАГИ ЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

В  Україні гострою залишається проблема легалізації виплати заробітної плати. Тому одним із пріоритетних напрямків роботи державних органів виконавчої влади є питання детінізації заробітної плати та легальна зайнятість населення

«Тіньова» зайнятість послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.

ДО УВАГИ ПІЛЬГОВИКІВ ТА ОДЕРЖУВАЧІВ СУБСИДІЙ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» управлінням соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації нараховано пільги на житлово-комунальні послуги за липень 2021 року в грошовій готівковій та грошовій безготівковій формах 7203 пільговикам на суму 1070,4 тис. грн

КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Колективно-договірне регулювання – це основа соціально-трудових відносин на будь якому підприємстві.  Соціальне значення колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-правовий документ забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці та укладається з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу

Процедура проведення колективних переговорів із метою укладення колективного договору спрямована на досягнення соціальної злагоди на конкретному підприємстві, співробітництво партнерів на виробничому рівні, що базується на засадах рівноправності сторін, пріоритетності примирних методів і процедур, взаємної довіри та регулярності проведення консультацій, обов’язковості виконання досягнутих домовленостей і відповідальності за взяті зобов’язання.

ЕКСПЕРТИЗА УМОВ ПРАЦІ

Підставою для підтвердження відповідних умов праці та зарахування певного періоду роботи до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах є наказ відповідного підприємства про результати атестації робочих місць