Підведено підсумки районного конкурсу „Кращий колективний договір”

Відповідно до Положення про районний конкурс основними критеріями визначення переможців конкурсу є забезпечення на основі реалізації зобов’язань за колективним договором позитивної динаміки щодо: продуктивної зайнятості працівників, рівня оплати праці, соціального розвитку підприємства та соціальних гарантій працюючих, створення безпечних та нешкідливих умов праці, створення належних санітарно-побутових умов, зниження рівня виробничого травматизму та кількості нещасних випадків.