ДО УВАГИ БАТЬКІВ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ!

Звертаємо увагу батьків багатодітних сімей: у разі навчання дитини з багатодітної сім’ї за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, необхідно надати довідку про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років) – згідно зі змінами до Порядку виготовлення й видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209

Відповідну довідку необхідно надати до уповноваженої особи територіальної громади за місцем проживання.