ЗАПИТУВАЛИ НА "ГАРЯЧІЙ ЛІНІЇ"

Які періоди роботи зараховуються до страхового стажу при призначенні пенсії за віком?

Періоди, з яких складається страховий стаж, визначені статтею 24 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.  Страховий стаж – період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж розмір страхового внеску, обчисленого із мінімальної заробітної плати (мінімальний страховий внесок). Страховий стаж обчислюється в місяцях. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу пропорційно сплаченим внескам. До страхового стажу також враховується:

період, протягом якого особа отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням (зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах);

час догляду за дітьми до досягнення 3-річного віку, час догляду за дитиною-інвалідом, інвалідом 1 групи, за престарілим, який потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо працездатні особи, які здійснюють догляд за зазначеними особами отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу, зараховується також відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення особою пенсійного віку та період з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би пенсійного віку.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Так, період навчання у вищих або професійно-технічних закладах за денною (очною) формою навчання зараховується до страхового стажу до 31 грудня 2003 року, а період проходження строкової військової служби – до 31 грудня 2004 року. Ці періоди можуть бути зараховані в разі сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1, який враховується в подвійному розмірі.